Η PQH απαντάει σε ρεπορτάζ του bankingnews για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες που έκλεισαν - Τι πρέπει να γίνει

Η PQH απαντάει σε ρεπορτάζ του bankingnews για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες που έκλεισαν - Τι πρέπει να γίνει
Η PQH… δείχνει την Τράπεζα της Ελλάδος, ως την μόνη που μπορεί να κάνει παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα με τα επιχειρηματικά δάνεια
Την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνει ο εκκαθαριστής PQH που έχει αναλάβει το ρόλο της εκκαθάρισης των Συνεταιριστικών Τραπεζών που κατέβασαν ρολά. 
Οι επιχειρηματίες που είχαν λάβει δάνεια από τις τράπεζες νοιώθουν ότι βρίσκονται σε «κλοιό» από την εταιρεία PQH, καθώς δεν μπορούν να κάνουν ρύθμιση του δανείου της και τη ίδια στιγμή τους ζητούν την αποπληρωμή του δανείου.
Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρηματιών είναι τα υψηλά επιτόκια που πληρώνουν σε μία κλειστή τράπεζα. 
Το bankingnews πρόσφατα μέσα από ρεπορτάζ ανέδειξε τα θέματα που «καίνε» του επιχειρηματίες που έλαβαν δάνεια όταν ήταν εν λειτουργία οι τράπεζες. 
Ο Ειδικός εκκαθαριστής, με ηλεκτρονική επιστολή που λάβαμε, δίνει τις δικές του απαντήσεις, αλλά και τις αρμοδιότητες που έχει λάβει. 
Η PQH… δείχνει την Τράπεζα της Ελλάδος, ως την μόνη που μπορεί να κάνει παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα με τα επιχειρηματικά δάνεια. 
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων γίνεται αντιληπτή αποκλειστικά ως διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας (απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ΕΠΑΘ 180/22.2.2016).Διαχειριστικό όργανο της Ειδικής Εκκαθάρισης είναι ο Ειδικός Εκκαθαριστής, και εποπτικό όργανο η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνομολογεί ρυθμίσεις, πάντοτε σύμφωνα με το περιοριστικό και δεσμευτικό πλαίσιο του Ν. 4261/2014 και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος (όπως απόφαση ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013, κλπ.). 
Επίσης αναφέρει ότι Η Ειδική Εκκαθάριση απαιτεί την τήρηση των προγραμμάτων αποπληρωμής για τα ενήμερα δάνεια. 
Αναγνωρίζει μέσα από την επιστολή της ότι υπάρχουν αιτήματα ρυθμίσεων, τα οποία ο Ειδικός Εκκαθαριστής αξιολογεί και εφαρμόζει, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομικό πλαίσιο το οποίο τον δεσμεύει. 
Είναι προφανές ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να χτυπήσουν την πόρτα της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναζήτηση λύσεων στα θέματα που τους απασχολούν. 
 
14.03.2017