Και σε ξένους στρέφεται η Attica Bank για κεφάλαια

Και σε ξένους στρέφεται η Attica Bank για κεφάλαια

Απόφαση να διατηρήσει το πλειοψηφικό ποσοστό του στην Attica Bank έλαβε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ. Σε συνεδρίασή του χθες αργά το απόγευμα, αποφάσισε να συνεχίσει να στηρίζει την Τράπεζα και στη νέα της ανακεφαλαιοποίηση, διατηρώντας το ποσοστό του σε περίπου 51%, με δυνατότητα αυτό να μειωθεί μέχρι το 34% εφόσον υπάρξουν νέοι μέτοχοι στην Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Attica Bank θα απευθυνθεί και σε ξένους ιδιώτες για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει από υφιστάμενους και νέους επενδυτές το ποσό των 748 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το ποσό που διαμορφώθηκε μετά την τελική αξιολόγηση του capital plan της Τράπεζας από την Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι αρχικού ποσού υπό το δυσμενές σενάριο 1,021 δις. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αμερικανικά funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση ποσοστού στην Attica Bank.

Η ανακεφαλαιοποίηση και της Attica Bank πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Στην περίπτωση που το ποσό των 748 εκατ. ευρώ δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδιώτες, παραμένει ως ελάχιστο προαπαιτούμενο η κάλυψη των αναγκών του βασικού σεναρίου, δηλαδή των 584 εκατ. ευρώ (έναντι 857 εκατ. ευρώ προ της έγκρισης του σχεδίου ενεργειών κεφαλαιακής υποστήριξης της τράπεζας), με το ΤΧΣ να καλύπτει τη διαφορά μέχρι το δυσμενές σενάριο. 

Εφόσον το ΤΣΜΕΔΕ καλύψει το ποσοστό του, από τους ξένους επενδυτές θα αναζητηθούν περίπου 292 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αν στην κάλυψη των αναγκών του βασικού σεναρίου, το ΤΧΣ καλύψει έστω και ένα ευρώ τότε ενεργοποιείται η διαδικασία της εξυγίανσης. Εκτός και αν η τράπεζα καταφέρει να ανακεφαλαιοποιηθεί έστω και μερικώς, καλύπτοντας το όριο του 8% για τον δείκτη εποπτικών κεφαλαίων Core Tier 1, οπότε μπορεί να μην ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του resolution. Σε ένα τέτοιο σενάριο, τις τελικές αποφάσεις για το μέλλον της Τράπεζας θα κληθεί να πάρει η DGComp.

Επί του παρόντος, η Attica Bank βαδίζει στο σχέδιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με άσκηση των δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων και διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών σε ενδιαφερομένους επενδυτές.  

Τα σχέδια για την ανακεφαλαιοποίηση της  Attica Bank θα παρουσιαστούν στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 22 Νοεμβρίου, με θέμα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και reverse split της μετοχής της. Αφού ανακληθούν οι αποφάσεις της γ.σ. της 10.12.2014 για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 433 εκατ. ευρώ, θα τεθεί προς έγκριση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέχρι του ποσού των 750 εκατ. ευρώ µε μετρητά και µε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Επίσης θα ζητηθεί παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες μετοχές σε μετόχους ή µη της Τράπεζας και πρόσκληση προς το ΤΧΣ να συμμετάσχει στην κάλυψη τυχόν αδιαθέτων μετοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση, από τη γ.σ. των μετόχων  θα ζητηθούν εξουσιοδοτήσεις για έκδοση ομολογιακού δανείου µε υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos)  µε παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Επιπλέον οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας θα καλυφθούν με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 95.570.496,60 εκατ. ευρώ µε μετατροπή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τράπεζας σε μετοχές και έκδοση 318.568.322 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. 

Η γ.σ. θα κληθεί να αποφασίσει και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 356.050.018,10 εκατ. ευρώ µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής µε ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου µε το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο. 

Τέλος, στη γ.σ. των μετόχων θα προταθεί και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής µε ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Επίσης, η διαγραφή ζημιών ύψους έως 158.569.495,69 εκατ. ευρώ µέσω ειδικού αποθεματικού μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.