Τα NPLs (του παρελθόντος) θα ζημιώσουν 10 δισ τις τράπεζες – Υπερβολικές οι απαιτήσεις της ΕΚΤ από 48% στο 20% σε 4 έτη

Τα NPLs (του παρελθόντος) θα ζημιώσουν 10 δισ τις τράπεζες – Υπερβολικές οι απαιτήσεις της ΕΚΤ από 48% στο 20% σε 4 έτη

Τα NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αποτελούν ζοφερό πρόβλημα του ελληνικού banking.
Προσεγγίζουν τα 100 δισεκ. και αποτελούν μείζονος σημασία  πρόβλημα στους ισολογισμούς των τραπεζών. 
Σήμερα θα αναλύσουμε μια νέα παράμετρο που θα μπορούσε να ζημιώσει έως και 10 δισεκ. – υπό όρους 15 δισεκ. – τα κεφάλαια των τραπεζών και να τις οδηγήσει σε νέες προβλέψεις για προβληματικά δάνεια του παρελθόντος. 
Θα αναλύσουμε πως τα προβληματικά δάνεια του παρελθόντος μπορεί να ζημιώσουν τις τράπεζες.
Η ΕΚΤ και ο SSM έχουν ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν τα NPLs και NPE από 48% σε 20%.


Τι σημαίνει αυτό ότι τα προβληματικά δάνεια θα μειωθούν από 100 δισεκ. στα 40-42 δισεκ. 
Πρόκειται για μια μείωση περίπου 60 δισεκ. σε 4 χρόνια που αποτελεί στόχο ακραίο καθώς καμία τράπεζα δεν θα μπορέσει να πετύχει μείωση προβληματικών δανείων τέτοιας κλίμακας. 
Οι τράπεζες λοιπόν υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να μην πιάνουν τους στόχους που θα τεθούν με την ΤτΕ και μετά από 3 ή 4 ή 5 τρίμηνα η ΕΚΤ και ο SSM να αξιολογήσει την πορεία αξιοποίησης των NPLs και να την κρίνει ανεπαρκή. 
Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να απαιτήσει μαζικές πωλήσεις δανείων σε διεθνή funds, σενάριο που τείνει να γίνει βασικό. 
Σε αυτή την περίπτωση τι θα μπορούσε να συμβεί;
Τα προβληματικά δάνεια είναι 100 δισεκ εκ των οποίων τα 53,5 δισεκ. είναι προβλέψεις. 
Ας υποθέσουμε ότι οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν κατά 60 δισεκ. τα προβληματικά δάνεια σε 4 χρόνια. 
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προχωρήσουν σε μαζικές πωλήσεις. 


Σε μια τέτοια περίπτωση οι τράπεζες θα πουλήσουν προβληματικά δάνεια και η κομβική ερώτηση είναι σε ποια τιμή. 
Ας πάρουμε το σενάριο ότι η οικονομία σταθεροποιείται και τα collaterals αποκτούν μια πρόσθετη αξία καθώς έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αρχικής τους αξίας. 
Σε ποια τιμή θα αγοράσουν οι ξένοι; 
Στο 50% αποκλείεται θα αγοράσουν στο 25% ή 30% της ονομαστικής αξίας του δανείου. 
Οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις για το 53,5% των προβληματικών δανείων άρα οποιαδήποτε τιμή κάτω από 46,5% της ονομαστικής αξίας είναι ζημία. 
Μεταξύ 25% με 30% που δυνητικά θα μπορούσαν να αγοράσουν τα ξένα funds και 46,5% που είναι η τιμή πώλησης όπου δεν χάνουν οι τράπεζες υπάρχει μια διαφορά 16,5% με 21,5%. 
Ας υποθέσουμε ότι τα collaterals αποκτούν πρόσθετη αξία το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργήσουν πρόσθετες προβλέψεις έως 10 δισεκ. ευρώ περίπου για να καλύψουν την ζημία. 


Με όρους κεφαλαιακής επάρκειας η επίδραση είναι υποπολλαπλάσια καθώς πουλώντας δάνεια έστω και με ζημία μειώνεται το σταθμισμένο ενεργητικό άρα η επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι μικρότερη. 
Αν έχεις 100 ευρώ μέσο σταθμισμένο ενεργητικό και 10 ευρώ κεφάλαια σημαίνει 10% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 
Αν το σταθμισμένο ενεργητικό μειωθεί στα 80 ευρώ λόγω πώλησης δανείων 20 ευρώ και διενεργήσει η τράπεζα και νέα πρόβλεψη 2 ευρώ για τα παλαιά προβληματικά δάνεια σημαίνει ότι τα κεφάλαια θα μειωθούν στα 8 ευρώ. 
Άρα έχουμε 80 ευρώ μέσο σταθμισμένο ενεργητικό και 8 ευρώ κεφάλαια που ισοδυναμεί με 10% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο ήταν και πριν. 
Ωστόσο στο banking δεν πραγματοποιούνται όλα με ιδεατό τρόπο. 


Ο κίνδυνος απωλειών είναι μεγάλος. 
Έτσι εξηγείται γιατί η ΕΚΤ πιέζει τις τράπεζες να μην ασχοληθούν με τίποτε άλλο τα επόμενα 2-3 χρόνια πλην των NPLs. 
Έτσι εξηγείται γιατί ο SSM πιέζει τις τράπεζες να μην ασχοληθούν με τίποτε άλλο για τα επόμενα χρόνια πλην των NPLs. 
Έτσι εξηγείται γιατί η ΤτΕ μιλάει για βόμβα στα θεμέλια των ελληνικών τραπεζών.

26.02.2016