Τι λένε οι διεθνείς επενδυτές για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς NPLs

Τι λένε οι διεθνείς επενδυτές για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς NPLs

Στο επίκεντρο των διεθνών επενδυτών βρέθηκαν τα "κόκκινα" δάνεια των ελληνικών τραπεζών τις προηγούμενες ημέρες στο Λονδίνο, στο εαρινό συνέδριο NPL Europe 2017 της SmithNovak. Πρόκειται για το μεγαλύτερο event πανευρωπαϊκά για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων, στο οποίο μετέχουν πάνω από 200 μεγάλες εταιρίες της Ευρώπης, οι οποίες ειδικεύονται στη διαχείριση, τις αγοραπωλησίες και την παροχή συμβουλών σε συναλλαγές "κόκκινων" δανείων και οι οποίες ανανέωσαν το ραντεβού τους στο Λονδίνο για τις 28 και 29 Σεπτεμβρίου.

Διεθνή funds και εταιρίες όπως η Blackstone, η Goldman Sachs, η KKR, η Centerbridge, η Bain Capital, η Lone Star, η Carval, η Elliott, η Anacap, η TPG, η SC Lowy, η Algebris Investments κ.ά., καθώς και ομιλητές, μεταξύ άλλων, από τη Deutsche Bank, την Evercore, την HSBC, τη Unicredit, την ABN-AMRO, τη Banco Sabadell, τη Sareb, την FMS, την Aksia, την EBRD, το IFC, αλλά και την ΕΚΤ, συναντήθηκαν στις 9 και 10 Μαρτίου προκειμένου να χαράξουν τη στρατηγική του 2018 με βάση τις αλλαγές, κατά βάση στο νομοθετικό πλαίσιο της διαχείρισης των NPLs, να εκτιμήσουν την πορεία των τιμών (ειδικά το κατά πόσον είναι διατηρήσιμες οι υψηλές τιμές για τα NPLs σε συγκεκριμένες χώρες) και να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει σε επίπεδο συγχωνεύσεων επιχειρήσεων στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων.

Η Ελλάδα και η Κύπρος βρέθηκαν στην κορυφή του ενδιαφέροντος των διεθνών funds, καθώς είναι οι δύο χώρες με τους υψηλότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη. Για τα ελληνικά NPLs εκφράστηκε μεγάλος προβληματισμός για το κατά πόσον θα μπορέσουν να προχωρήσουν πωλήσεις δανείων όταν ακόμη δεν υπάρχει ενεργή αγορά διαχειριστών και επιπλέον οι τιμές μεταξύ αγοράς και πώλησης έχουν τέτοια απόσταση ώστε να αποτρέπουν τις συναλλαγές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι ξένοι επενδυτές προβληματίστηκαν για το κατά πόσον θα μπορέσουν να γίνουν προβλεπόμενες συναλλαγές, ύψους 20 – 40 δισ. ευρώ, σε "κόκκινα" δάνεια την προσεχή διετία, με παράλληλες επικρατούσες συνθήκες τη χαμηλή αύξηση του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος και ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Θέματα που απασχόλησαν επίσης ήταν οι ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των NPLs, το δυνητικό αγοραστικό ενδιαφέρον "κόκκινων" δανείων που μπορεί να αναμένεται για το 2017 και πόσο είναι εφικτό οι επενδυτές να αποκομίσουν κέρδη από τις συναλλαγές αυτές. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρά το ενδιαφέρον των ξένων για δάνεια καταναλωτικά, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τουριστικά, εκτιμούν ότι η ελληνική αγορά είναι ανώριμη, οι νομικές διαδικασίες και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργούν ακόμη αποτρεπτικά για συναλλαγές σε NPLs, οι δυνατότητες εξαναγκασμού των δανειοληπτών για την ανάκτηση οφειλών είναι περιορισμένες, ενώ δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη για αγορά ελληνικού χρέους.

Ψηλά στην ατζέντα των επενδυτικών funds βρέθηκε και η Ιταλία, όπου συζητήθηκαν ειδικά οι επιπτώσεις στην αγορά από την παραίτηση Ρέντσι και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για τις εξελίξεις των NPLs σε Ισπανία και Πορτογαλία, με έμφαση στην πίεση που ασκείται στις τράπεζες να προχωρήσουν σε απομόχλευση του ενεργητικού τους, αλλά και στο πώς επηρέασαν την αγορά διαχείρισης NPLs συναλλαγές που τελικώς δεν ολοκληρώθηκαν.

Αυξημένο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα και συναλλαγές σε "κόκκινα" δάνεια. Πέρα από τα περιθώρια περαιτέρω συναλλαγών, συζητήθηκαν επίσης τα νέα μέτρα εξαναγκασμού και οι πτωχευτικές διαδικασίες που έχουν νομοθετηθεί στις αγορές αυτές για τη μεγιστοποίηση ανακτήσεων οφειλών. 

Ξεχωριστά συζητήθηκε η αγορά NPLs στην Πολωνία όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο αφερεγγυότητας και παράλληλα η αγορά συλλογής δανείων βρίσκεται σε φάση συγκέντρωσης (συγχωνεύσεις debt collectors).

Σε ξεχωριστά panels συζητήθηκαν επίσης οι αγορές της Ολλανδίας, της Αυστρίας – χωρών Κεντρικής Ευρώπης, της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας. Για τις χώρες αυτές, τα ζητούμενα για τα NPLs περιστράφηκαν γύρω από εξελίξεις που θα φέρει η Βασιλεία IV, οι πωλήσεις ενήμερων δανείων, οι επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit, καθώς και ο τομέας των ναυτιλιακών δανείων (ειδικά στην επισκόπηση της αγοράς της Γερμανίας, αλλά και σε ειδικό session που έκλεισε το διήμερο συνέδριο και ασχολήθηκε με τις διεθνείς οικονομικές τάσεις που θα επηρεάσουν την προσφορά και ζήτηση στη ναυτιλία, τις ευκαιρίες και τις αποδόσεις για τους επενδυτές, την αναμενόμενη επενδυτική δραστηριότητα για το 2017 – 2018 και τις στρατηγικές απομόχλευσης των ναυτιλιακών τραπεζών).

20.03.2017