ΤτΕ: Στην PQH η εκκαθάριση των bad banks

ΤτΕ: Στην PQH η εκκαθάριση των bad banks

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. στην οποία μετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και Hoist Kredit Aktiebolag, αναλαμβάνει την ενιαία εκκαθάριση των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ που επιβεβαιώνει πλήρως σχετικό δημοσίευμα του Capital.gr

Η λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων γίνεται με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας των εν λόγω τραπεζών και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, η ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και Hoist Kredit Aktiebolag, αντικαθιστά τους υφιστάμενους ειδικούς εκκαθαριστές και αναλαμβάνει τη διοίκηση του συνόλου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής θα διαχειρίζεται πλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων, που ανέρχεται σε περίπου 9 δισεκ. ευρώ και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η λειτουργική ενοποίηση των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων και συγχρόνως διατηρείται η νομική αυτοτέλειά τους και η έννομη θέση των πιστωτών εκάστου.
 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, συνεχίζει αδιαλείπτως το εποπτικό της έργο, που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τράπεζα επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και στην τήρηση του νόμου και των αποφάσεών της (αποφάσεις ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 και 77/1/30.5.2013).
Μέχρι νεότερης ανακοίνωσης του Ειδικού Εκκαθαριστή, τα στοιχεία επικοινωνίας των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων παραμένουν ως έχουν.
Όπως έγραφε το Capital.gr στις 26/3/16, πέραν της γνωστής ελεγκτικής εταιρίας PwC, η Qualco είναι εταιρία συστημάτων πληροφορικής και μπορεί να διαχειριστεί πλατφόρμες βάσεων δεδομένων, ενώ η σουηδική Hoist κατέχει ηγετικό ρόλο στις συνεργασίες με τράπεζες διεθνώς για τις αναδιαρθρώσεις δανείων.
 
Η συνολική αξία των δανείων που έχει αποκτήσει προς διαχείριση η Hoist ανερχόταν στις 31/12/15 σε 11,3 δις. σουηδικές κορώνες, ενώ πέρσι τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν σε 2,25 δις. κορώνες. Η μητρική Hoist Finance είναι εισηγμένη στο Nasdaq Στοκχόλμης, στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Εκτός της Σουηδίας, η Hoist  έχει παρουσία σε Γερμανία, Αυστρία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και Πολωνία.
Υπό την ενιαία "ομπρέλα" διαχείρισης (όχι νομική αλλά λειτουργική ενοποίηση) θα βρεθούν οι εκκαθαρίσεις 14 τραπεζών, με συνολικό ενεργητικό 9,6 δις. ευρώ. Από αυτά τα προβληματικά δάνεια, μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί 700 εκατ. ευρώ, ενώ με την ενιαία διαχείρισή τους εκτιμάται ότι το ποσό των ανακτήσεων θα μπορούσε να τριπλασιαστεί. Σημειώνεται ότι η διεθνής κοινοπραξία δεν θα αγοράσει το χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών, αλλά θα επιδιώξει, μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων, να επιτύχει καλύτερη διαχείριση των δανείων. Στην πορεία, ωστόσο, και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές, θα εξεταστεί και η αγορά προβληματικών δανείων.
 
Σημειώνεται ότι ήδη από το 2014 η BlackRock είχε εισηγηθεί στην ΤτΕ την ενοποίηση των επιμέρους εκκαθαρίσεων, όπως επίσης και τη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων και ποσοτικών στόχων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση κεφαλαίων από τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού των "κακών" τραπεζών που τα προηγούμενα χρόνια απορροφήθηκαν από άλλες τράπεζες.
Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών περιλαμβάνει τα "κακά" δάνεια των τραπεζών ΑΤΕ Βank, FBB, Probank, Proton Bank, T-bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και των συνεταιριστικών Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε στα τέλη του 2015 όταν απέτυχε να καλύψει την απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Την Παρασκευή 8 Απριλίου το Capital.gr, το "Κεφάλαιο" και η Symeon G Tsomokos SA διοργανώνουν το 2ο Βanking Forum στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και του τραπεζικού τομέα. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: το μέλλον της τραπεζικής ενοποίησης, οι εξελίξεις στη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων, ανακεφαλαιοποίηση και επόμενα βήματα και η μετάβαση στη νέα εποχή της αχρήματης οικονομίας.
 
04.04.2016