Ξεκινάει άμεσα ο έλεγχος της Attica bank από τον SSM – Πιθανόν να ζητήσει νέες προβλέψεις

Ξεκινάει άμεσα ο έλεγχος της Attica bank από τον SSM – Πιθανόν να ζητήσει νέες προβλέψεις
Ο ισολογισμός της Attica bank πάσχει, τα NPE είναι πολύ υψηλά και ίσως αυξηθούν με τους νέους ελέγχους του SSM ενώ η εισπραξιμότητα των NPLs θεωρείται προβληματική.
Ξεκινάει άμεσα ίσως και σήμερα ο έλεγχος της Attica bank από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών σε συνεργασία με την ΤτΕ.
Αν και δεν είναι ασύνηθες ο SSM να ελέγχει και τράπεζες που δεν υπάγονται στις άμεσες αρμοδιότητες του όπως οι συστημικές προκαλεί εντύπωση γιατί ο SSM ήθελε να ελέγξει την επάρκεια των προβλέψεων και την ποιότητα των δανείων της Attica bank.
Να αναφερθεί ότι θα ήταν χρήσιμο η Τράπεζα της Ελλάδος να δημοσιεύσει την έκθεση των stress tests της Attica bank.  
Με 3,78 δισεκ. δάνεια περίπου 1,07 δισεκ. προβλέψεις και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 2,11 δισεκ. το 55,8% των δανείων – το υψηλότερο στον κλάδο – η Attica bank θα ελεγχθεί αν έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις. 
Αν δεν έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις το αργότερο στο α΄ τρίμηνο του 2016 θα διενεργήσει νέες έκτακτες προβλέψεις. 
Ο ισολογισμός της Attica bank πάσχει, τα NPE είναι πολύ υψηλά και ίσως αυξηθούν με τους νέους ελέγχους του SSM ενώ η εισπραξιμότητα των NPLs θεωρείται προβληματική.
Οι μέτοχοι επένδυσαν πρόσφατα 682 εκατ ευρώ και ήδη έχουν υποστεί ζημίες -70%.
Η ακραία υπερτιμημένη τιμή της αύξησης κεφαλαίου της Attica bank αποτελεί μαζί με τις σχεδόν μόνιμες ζημίες του ισολογισμού μέρος των πολλών παθογενειών που εμφανίζει αυτή η τράπεζα.
 
15.03.2016