Αδιαφορούν τα funds για 27 δισ στεγαστικά NPEs

Γιατί τα διεθνή funds δεν ενδιαφέρονται για τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια;


Νέο σοβαρό πρόβλημα έχει ανακύψει στις τράπεζες που σχετίζεται με την σοβαρή έλλειψη ενδιαφέροντος για τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια.
Με βάση πολύ καλά ενημερωμένες πηγές οι τράπεζες ενώ προσπαθούν είτε να τιτλοποιήσουν, είτε να πωλήσουν στεγαστικά προβληματικά δάνεια, το ενδιαφέρον είναι υπερβολικά χαμηλό έως μηδενικό από τα διεθνή funds.
Τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια είναι 27 δισεκ. σε σύνολο στεγαστικών δανείων 62 δισεκ. ή το 44% NPEs.
Οι τράπεζες θέλουν να πωλήσουν στεγαστικά προβληματικά δάνεια και κυρίως να τιτλοποιήσουν αλλά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα που καθιστούν έως αδύνατη την διαδικασία τιτλοποίησης και πολύ περισσότερο την πώληση.
Γιατί τα διεθνή funds δεν ενδιαφέρονται για τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια; 


Οι βασικοί λόγοι είναι τρεις
1)Όταν ρυθμίζονται τα στεγαστικά προβληματικά δάνεια εύλογα τα διαστήματα που ορίζονται ως λογικά είναι 10 ή 15 ή 20 χρόνια.
Κανένα fund δεν έχει τόσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε το ενδιαφέρον εύλογα εστιάζεται στα καταναλωτικά, κάρτες και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2)Όταν π.χ. μέσω τιτλοποίησης ένα fund αποκτάει τον έλεγχο ενός χαρτοφυλακίου προβληματικών στεγαστικών δανείων οι εξασφαλίσεις είναι τα ακίνητα.
Τα funds έχουν διαγνώσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ότι η αρχική αξία του ακινήτου όταν αποτιμήθηκε κατά την σύναψη του στεγαστικού δανείου με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου είναι υπερβολικά διαφοροποιημένη επί τα χείρω προφανώς.
Πολλά στεγαστικά προβληματικά δάνεια που προφανώς έχουν εξασφάλιση ακίνητο εμφανίζουν απόκλιση από 40% έως 60% π.χ. ένα ακίνητο που αποτιμάτο 200.000 ευρώ πριν 8 χρόνια σήμερα έχει αξία 100.000 ευρώ.
Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα έχουν τα εμπορικά ακίνητα τα οποία έχουν καλύτερη αγοραστική συμπεριφορά.
3)Τα funds γνωρίζουν ότι τα περισσότερα ακίνητα αφορούν στεγαστικά ιδιωτών σε αντίθεση με τα προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων που φέρουν εξασφάλιση ακίνητα.
Εάν οι τράπεζες αποκτήσουν τα ακίνητα από πλειστηριασμούς σε γενικευμένη κλίμακα θα έχουν φορτώσει τους ισολογισμούς με ένα πρόβλημα. 


Ήδη οι πλειστηριασμοί αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ουσιώδες ενδιαφέρον, οι ίδιες οι τράπεζες αγοράζουν τα ακίνητα πλην κάποιων εξαιρέσεων.
Οι τράπεζες βλέπουν ζημίες 4,5 έως 5 δισεκ. ευρώ;
Οι τράπεζες όταν θα τιτλοποιήσουν π.χ. 1 δισεκ. στεγαστικά προβληματικά δάνεια θα εκδώσουν ας υποθέσουμε 500 εκατ senior bond το οποίο θα διακρατήσει η τράπεζα και θα εκδώσουν επίσης mezzanine και junior ομόλογα.
Τα junior ομόλογα δεν έχουν καμία αξία.
Τα mezzanine όμως ομόλογα είναι αυτά που ουσιαστικά θα αγοράσουν τα funds και θα πληρώσουν στην τράπεζα.
Τα διεθνή funds διαφωνούν με τις τιμές που ζητούν οι ελληνικές τράπεζες, τις βρίσκουν υπερβολικές και το θέμα αυτό είναι ουσιώδες.
Υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι σε πραγματικούς όρους η θεωρητική ζημία που θα μπορούσε να προκύψει για τις τράπεζες στην Ελλάδα από τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια είναι έως 4,5 με 5 δισεκ. ευρώ και η ζημία αυτή προκύπτει από τα mezzanine ομόλογα και τις αποκλίσεις μεταξύ παρελθουσών και τρεχουσών τιμών στα ακίνητα. 


Αλλάζει ο νόμος Κατσέλη αλλά μέχρι που;
Ως γνωστό οι τράπεζες στο πλαίσιο της αλλαγής του νόμου Κατσέλη που έχει όριο τα 250 χιλιάδες ευρώ προτείνουν το νέο όριο για την προστασία της πρώτης κατοικίας να μειωθεί στα 100.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα ζητούν την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να απορρίπτονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Όμως είναι πιθανό ενόψει και της προεκλογικής περιόδου το όριο των 100.000 ευρώ να μην γίνει αποδεκτό και τελικώς το όριο προστασίας της πρώτης κατοικίας να οριστεί στα 180.000 ευρώ ή 160.000 ευρώ.
Προφανώς πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα που προσδοκούσαν οι τράπεζες. 


Συμπέρασμα
Τα στεγαστικά προβληματικά δάνεια αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνή funds και οι τράπεζες έχουν πρόβλημα με την αποτίμηση των mezzanine ομολόγων.
Τα στεγαστικά προβληματικά δάνεια μπορεί να προκαλέσουν στις τράπεζες ζημία 4,5 με 5 δισεκ. ευρώ.