Alpha Bank: Κάτω του ελάχιστου ορίου 5% η Schroders

Κάτω του ορίου του 5% υποχώρησε το ποσοστό της Schroders στην Alpha Bank


Ειδικότερα, η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ενημερώνει, κατ' εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η Schroders plc, κατόπιν της από 20.3.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 19.3.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.