Μειώνει τα 'κόκκινα' δάνεια κατά 1,9 δισ. ευρώ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, με εξασφαλίσεις επί ακινήτων. 


Οι προσφορές, το «φαβορί» και οι εκτιμήσεις για το τίμημα. Μικρή παράταση για Mercury .

Στην ολοκλήρωση της πώλησης δύο χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» δάνεια, αθροιστικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ (σ.σ. εντός ισολογισμού απαίτηση), στοχεύει ηAlpha Bank ΑΛΦΑ +2,14%ως το τέλος του έτους, προκειμένου να πιάσει τον φετινό στόχο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPEs) και αν γίνεται να διευρύνει το «μαξιλάρι» υπεραπόδοσης.

Η τράπεζα έχει ήδη λάβει τουλάχιστον τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για το προς πώληση χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων, ύψους κοντά στο 1 δισ. ευρώ (σ.σ. εντός ισολογισμού απαίτηση).

Όπως έγραψε η στήλη Χαμαιλέων, η αγορά εκτιμά ότι η Apollo θα αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής καθώς ακούγεται ότι η προσφορά της κινείται μεταξύ του 25% με 30% της εντός ισολογισμού απαίτησης και είναι καλύτερη από αυτές των Centerbridge, Fortress και Lone Star. Για την PIMCO δεν έχει επιβεβαιωθεί απόλυτα η κατάθεση προσφοράς.


Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου διευρύνθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, με την προσθήκη δανείων, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί αξιόλογων ακινήτων(εμπορικά καταστήματα με μακροχρόνιες μισθώσεις, ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, εγκαταστάσεις κλινικής στη Λαμία). Η παραπάνω εξέλιξη συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση της τιμολόγησης.

Το κύριο χαρακτηριστικό του χαρτοφυλακίου είναι ότι περιλαμβάνει δάνεια αρκετών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να καταστούν βιώσιμες, εξυπηρετώντας μέρος των δανειακών τους υποχρεώσεων. Υπό το παραπάνω πρίσμα, έχει, σύμφωνα με στελέχη private equity funds, καλύτερες προοπτικές ανάκτησης, σε σύγκριση με το πρώτο ομοειδές χαρτοφυλάκιο που πωλήθηκε (Amoeba), αλλά απαιτεί πιο χρονοβόρο και αποτελεσματικό servicing.

Μαζί με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η Alpha πουλά και ανακτηθέντα ακίνητα από πλειστηριασμούς, αξίας περίπου 54 εκατ. ευρώ. Η περίμετρος ενδέχεται να διευρυνθεί καθώς στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο NPLs περιλαμβάνεται δάνειο, για το οποίο «τρέχει» διαδικασία ανάκτησης του ενεχυριασμένου ακινήτου. Πρόκειται για το εμβληματικό συγκρότημα One Athens.


Διευρύνθηκε και η περίμετρος στο project Mercury

Στο άλλο μέτωπο, της πώλησης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια και κάρτες (όλα χωρίς εξασφαλίσεις), η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών πήρε μικρή παράταση, λόγω της διεύρυνσης της περιμέτρου.

Ειδικότερα, προστέθηκαν δάνεια ονομαστικής αξίας 230 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το ύψος των εντός και εκτός ισολογισμού απαιτήσεων, που πωλούνται, στα 2,13 δισ. ευρώ. Εξ αυτών περίπου τα 900 εκατ. ευρώ είναι εντός ισολογισμού της τράπεζας. Πρόκειται για δάνεια για τα οποία η τράπεζα έχει μέση πρόβλεψη της τάξης του 90% με 92% επί της ονομαστικής τους αξίας.

Στην τράπεζα αισιοδοξούν ότι οι προσφορές θα κινηθούν μεταξύ 6% με 9%, λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ όσων δεν έχουν πάρει ακόμη ελληνικά χαρτοφυλάκια και του γεγονότος ότι πρόκειται για «αδούλευτο» χαρτοφυλάκιο.

Παρότι οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν στα μέσα Νοεμβρίου, η τράπεζα έχει δηλώσει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι δεν αλλάζει ο στόχος για ολοκλήρωση της μεταβίβασης πριν την εκπνοή της φετινής χρονιάς.


Σημειώνεται ότι η Αlpha Βank έχει δεσμευτεί να μειώσει φέτος τα NPEs κατά 3,1 δισ. ευρώ. Πέραν των δύο προαναφερόμενων πωλητηρίων προβλέπονται έσοδα από πλειστηριασμούς άνω των 600 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο του στόχου θα επιτευχθεί από ρυθμίσεις και διαγραφές.