Alpha Bank: Τρεις πωλήσεις και μια τιτλοποίηση στο επόμενο δωδεκάμηνο

Τι σχεδιάζει η Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πως βλέπει τα δύο σχέδια μείωση των NPEs. 


Η στόχευση για μείωση των NPEs στα 7,4 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2021 και τι μπορεί να επιταχύνει τις εξελίξεις. Σε ποια θέματα εστιάζει η επικαιροποίηση της στρατηγικής. 

Κατά τη φετινή χρονιά τα NPEs θα μειωθούν κατά 5,5 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ που προέβλεπε το αρχικό πλάνο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησης της τράπεζας στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων 2018. Εξ αυτών τα 1,4 δισ. ευρώ θα προέλθουν οργανικές δράσεις και τα υπόλοιπα μέσω από πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Σημειώνεται ότι η Alpha σχημάτισε το 2018 αυξημένες προβλέψεις που έφθασαν στα 1,61 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 296 μονάδες βάσης έναντι 172 μονάδες βάσης το 2017, εξαιτίας της αύξησης της περιμέτρου των επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων προς πώληση.


Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι τρεις σχεδιαζόμενες πωλήσεις περιλαμβάνουν στο δωδεκάμηνο: 0,1 δισ. ευρώ corporate loans μέσα στο 2019, 3,8 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκιο δανείων ΜΜΕ που εξασφαλίζονται με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και τιτλοποίηση δανειακού χαρτοφυλακίου λιανικής με εξασφαλίσεις σε περιουσιακά στοιχεία κατοικιών στο τέταρτο τρίμηνο φέτος και τέλος 0,8 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020 χαρτοφυλακιού καταναλωτικών και μικρών επιχειρήσεων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις.

Στο τέλος του 2021 τα NPEs αναμένεται να υποχωρήσουν στα 7,4 δισ. ευρώ με ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης, εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις υποβοήθησης της προσπάθειας των τραπεζών. Στόχος για τα ελληνικά NPEs είναι να διαμορφωθούν στο 20% στο τέλος του 2021.


Η Alpha Bank  παρακολουθεί στενά τις συστημικές λύσεις υποβοήθησης της προσπάθειας των τραπεζών να μειώσουν την μη εξυπηρετούμενη έκθεση και με την κεφαλαιακή της υπεροχή θα εκμεταλλευτεί τις όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν, εξήγησε η διοικητική ομάδα (φωτ. ο CEO Βασίλης Ψάλτης) στο conference call για τα αποτελέσματα του 2018.

Η τράπεζα βλέπει πολύ θετικά και τα δύο σχέδια που υπάρχουν ως προτάσεις, θεωρεί ότι είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και εκτιμά ότι και οι ευρωπαϊκές αρχές τα προσεγγίζουν με θετική σκέψη. Παράλληλα, είναι αισιόδοξη ότι μέχρι τέλος του έτους, οι εγχώριες τράπεζες θα μπορεί να έχουν και τα δύο εργαλεία στη διάθεση τους και να εκμεταλλευτεί η κάθε μία τράπεζα ότι της ταιριάζει περισσότερο.

Αναφορικά με το νέο σχέδιο προστασίας που αντικαθιστά το νόμο Κατσέλη, υπάρχουνσημαντικά θετικά στοιχεία στο σχέδιο, με αλλαγές στην κατεύθυνση και την κουλτούρα (cultural shifts) και είναι σημαντικό ότι γίνεται focus στους στρατηγικούς κακοπληρωτές από όλες τις πλευρές.


Στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Alpha Bank  για το 2019 είναι η ενίσχυση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και η περαιτέρω μείωση των ΝΡΕ κατά 6,3 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες μέσω ενός συνδυασμού οργανικής απομόχλευσης, πώλησης χαρτοφυλακίου και τιτλοποιήσεων. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση του προφίλ ρευστότητας και των σχετικών δεικτών, αξιοποιώντας πλήρως τον ισολογισμό και τις βελτιούμενες συνθήκες αγοράς. Η δραστηριότητα στο τομέα των χορηγήσεων δανείων στοχεύει σε υψηλότερες εκταμιεύσεις με στόχο την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων στα έσοδα από την απομόχλευση των NPEs.

Το 2018 σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, με σημαντική οργανική αναδιάρθρωση στην Ελλάδα και την αποχώρηση της τράπεζας από άλλες γεωγραφικές περιοχές, επισήμανε η Alpha Βank.


Η Alpha Bank βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης της στρατηγικής της σε τέσσερα θέματα προτεραιότητας:

  • επιτάχυνση της μείωσης των NPEs μέσω συνδυασμού οργανικών και μη οργανικών μέτρων. Η στρατηγική που θα λάβει υπόψη της τις εξελισσόμενες πρωτοβουλίες για τη συστημική επίλυση του θέματος.
  • διασφάλιση της θέσης ως "προτιμώμενη τράπεζα" σε τμήματα πελατών και στόχων και βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας στην Ελλάδα.
  • αξιολόγηση της στρατηγικής θέσης των διεθνών δραστηριοτήτων.
  • περαιτέρω βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Αναφορικά με το νέο σχέδιο μείωσης NPE για την περίοδο 2018-2021, το νέο σχέδιο επικεντρώνεται κυρίως στα εξής:

  • frontloading του επιχειρηματικού σχεδίου και αύξηση της χρήσης των πωλήσεων.
  • διατήρηση της φιλοδοξίας για τη θεραπεία δανείων, ενώ παράλληλα με περισσότερη άνεση διαμορφώνονται πιο σωστές προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα από τις διαφορετικές πλατφόρμες.
  • προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των τμημάτων χαμηλότερης αξίας.
  • υψηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα στα χαρτοφυλάκια χονδρικής.
  • πιο ομοιόμορφη κατανομή της προσπάθειας στις στρατηγικές λιανικής, με μη-οργανικές στρατηγικές να συμβάλλουν κυρίως στο 2019 και το 2020