Ανέβασε τον πήχη για τις πωλήσεις NPLs η Eurobank

Ενισχύεται το ενδιαφέρον ξένων funds για την αγορά πακέτων ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων,

 όπως φαίνεται από την τελευταία πώληση NPLs χωρίς εξασφαλίσεις που ολοκλήρωσε η Eurobank.


Σημειώνεται ενδεικτικά ότι οι πρώτες πωλήσεις τέτοιων δανείων είχαν γίνει στα 3 σεντς ανά ευρώ και πλέον τα προσφερόμενα τιμήματα έχουν διπλασιαστεί.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Eurobank, υπέγραψε συμφωνία για την πώληση µη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις µε την κοινοπραξία των εταιρειών B2Holding ASA και Waterfall Asset Management.

Τα εν λόγω δάνεια είναι συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους €1,1 δισ. (από τα οποία περίπου €1 δισ. εμφανίζονται στον ισολογισμό της Eurobank) και συνολικής απαίτησης εκ των παρεπόμενων δικαιωμάτων €2 δισ.


Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αυτό θα γίνεται συνδυαστικά με την επίσης αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης B2Kapital A.E

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η πώληση αποτελεί µέρος του πλάνου της Eurobank για τη µείωση των NPEs το 2018 και θα ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2018. Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 6% σε όρους συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Ακόμη η Eurobank σημειώνει ότι η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια.

Σύμβουλοι της Eurobank ήταν η BlackRock και η Δικηγορική Εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες.