Ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν στις τραπεζικές διοικήσεις τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στη στεγαστική πίστη.

Σύμφωνα με την έκθεση της κεντρικής τράπεζας, οι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται πάλι χαμηλές, καθώς σημειώθηκε τριμηνιαία μείωση μόλις 0,3% στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.


Μικρή ετήσια μείωση

Σε ετήσια βάση (συγκριτικά με το Μάρτιο του 2017), η μείωση των ΜΕΑ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε μόλις 0,8%.

Η απόδοση σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί για τα τρία κυριότερα χαρτοφυλάκια (στεγαστικό, καταναλωτικό, επιχειρηματικό) διαφέρει.

Σχετικά καλύτερη εικόνα εμφανίζει το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, αλλά στο χαρτοφυλάκιο λιανικής οι τράπεζες δεν βρίσκονται ακόμη σε απόλυτη συμφωνία με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της εμφάνισης νέων στεγαστικών δανείων με τρίμηνη καθυστέρηση, τα οποία οι τράπεζες δεν προλαβαίνουν να ρυθμίσουν με τους επιθυμητούς ρυθμούς.


Πονοκέφαλος ο νόμος Κατσέλη

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των ΜΕΑ που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, όπου όμως παρατηρείται μια σταδιακή μείωση.

Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων, το 13,7% των ΜΕΑ τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία σε σύγκριση με 13,9% και 14,4% το Δεκέμβριο και το Μάρτιο του 2017 αντίστοιχα.

Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο όπου ξεπερνά το 30%. Δηλαδή σχεδόν 1 στα 3 στεγαστικά δάνεια βρίσκεται στο νόμο Κατσέλη.

Οι τράπεζες μετά τις επικείμενες αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα επιδιώξουν να εντοπίσουν όσους έχουν κάνει αίτηση, προκειμένου να θέσουν εκτός νόμου τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να ρυθμίσουν όσους έχουν πραγματική αδυναμία.

Οι διακανονισμοί στα στεγαστικά

Το επόμενο διάστημα οι τράπεζες θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη θεραπεία προβληματικών στεγαστικών δανείων, καθώς μετά την ολοκλήρωση των stress tests θα ενταντικοποιηθούν οι προσπάθειές τους.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν αποκτήσει με δάνειο ακίνητα, η αξία των οποίων έχει υποχωρήσει σημαντικά, έως και 30% - 40% και την ίδια στιγμή τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέπουν την εξόφληση των δόσεων.

Για τους δανειολήπτες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά οι τράπεζες προσφέρουν ευνοϊκές μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν υπό προϋποθέσεις ακόμη και σε κούρεμα του δανείου έως και 40%.


Συγκεκριμένα, η οφειλή διαχωρίζεται σε δύο μέρη:

- Το πρώτο μέρος αφορά συνήθως την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την εξόφλησή του κανονικά

- Το δεύτερο μέρος «παγώνει» άτοκα και δεν αποπληρώνεται.

Η συμφωνία έχει ως εξής: Αν ο δανειολήπτης είναι συνεπής στην εξόφληση του πρώτου μέρους του δανείου, τότε το δεύτερο κουρεύεται σταδιακά μέχρι την πλήρη διαγραφή του, σε ένα βάθος χρόνου της τάξης των 15 ετών συνήθως.

Ποιους αφορά

Σημειώνεται ότι η παραπάνω συμφωνία ρύθμισης δεν προσφέρεται σε όλους τους δανειολήπτες.

Αφορά μόνο όσους εμφανίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες να ανταποκριθούν στις δόσεις τους και η αξία του ακινήτου τους είναι σημαντικά μικρότερη του ύψους της οφειλής τους.

Επιπλέον, αν για κάποιον λόγο ο δανειολήπτης μετά τη ρύθμιση είναι ασυνεπής, τότε αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας του ευνοϊκού διακανονισμού.

Παράδειγμα

Έστω δανειολήπτης με οφειλή 150.000 ευρώ στην τράπεζα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να πληρώσει τη δόση των 1.000 ευρώ για την εναπομένουσα διάρκεια του δανείου (15 έτη).

Η οφειλή χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • Στο πρώτο ύψους 100.000 ευρώ που θα αποπληρώνεται κανονικά
  • Στο δεύτερο ύψους 50.000 ευρώ που «παγώνει»

Η νέα μηνιαία δόση που θα πρέπει να πληρώνει για τα επόμενα 15 έτη ο δανειολήπτης πέφτει από τα 1.000 στα 667 ευρώ.

Τα 50.000 ευρώ θα «κουρευτούν» πλήρως μέσα στην επόμενη 15ετία εάν ο δανειολήπτης καταβάλλει κανονικά τη δόση των 667 ευρώ.

Δηλαδή θα σβήνεται χρέος 3.333 ευρώ κάθε χρόνο για τα επόμενα 15 χρόνια.