Attica Bank: Αύξηση κεφαλαίου έως €60 εκατ. υπέρ νέων επενδυτών

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση έως 200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέχρι του ποσού των 60.000.000 ευρώ, με μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ. 

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Bank ΑΤΤ +1,76% την 27/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.


Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

2. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

6. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.


7. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. 8. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

9. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

10. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018. 2

11. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


12. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.

13. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση έως 200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέχρι του ποσού των 60.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007, ως ισχύει, με μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών.

Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της Τράπεζας για την υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του τελικού ποσού των αντληθησόμενων μέσω της αύξησης κεφαλαίων.

14. Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, αναφορικά με την αιτιολόγηση των λόγων για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.


15. Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2017, των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 100.199.999,90 ευρώ, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα α) εν μέρει σε μετρητά και β) εν μέρει με την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, ως ισχύει.

16. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών κατόπιν της απόφασης του άνω θέματος 15 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

17. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το θέμα 13, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω, καθώς και για την υλοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που αφορά τα άνω θέματα 15 και 16.

18. Έγκριση πώλησης του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που προέκυψε από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου των NPE's ύψους 700εκ. ευρώ περίπου και του σχεδίου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από επενδυτή που έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά.


Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, με την μέθοδο της αληθούς μεταβιβάσεως του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου (true sale) και της αποαναγνώρισης (derecognition) των σχετικών απαιτήσεων.