Χωρίς αναβάθμιση στις 18 Ιανουαρίου η Ελλάδα από Standard and Poor’s 

Με βάση ορισμένες ενδείξεις η Moody's θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην κλίμακα Β2 από Β3 δηλαδή κατά 1 κλίμακα.


Ενώ το 2018 ήταν χρονιά αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης Standard and Poor's, Fitch και Moody's, το 2019 θα είναι χρονιά περιορισμένων «θετικών κινήσεων».

Με βάση τους οίκους αξιολόγησης η Standard and Poor's έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Β+ με θετικές προοπτικές, η Fitch με ΒΒ- και η Moody's με Β3.
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα αξιολογήσεων που έχουν ήδη ανακοινώσει οι οίκοι αξιολόγησης η Standard and Poor's θα είναι ο πρώτος οίκος για το 2019 που θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία στις 18 Ιανουαρίου 2019.
Δεν αναμένεται κάποια κίνηση αναβάθμισης αυτό είναι το βασικό σενάριο θα διατηρήσει αμετάβλητη την βαθμολογία σε Β+ με θετικές προοπτικές (positive outlook).
To καλύτερο σενάριο θα ήταν να αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- αλλά δεν είναι πιθανό σενάριο, οι πιθανότητες είναι κάτω από 10% ενώ σχεδόν 90% είναι οι πιθανότητες για αμετάβλητη βαθμολογία. 


Θα ακολουθήσει η Fitch στις 8 Φεβρουαρίου 2019 που θα αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος και επίσης δεν αναμένεται καμία κίνηση, θα διατηρηθεί η βαθμολογία ΒΒ-.
Η βαθμολογία ΒΒ- είναι 3 βαθμίδες χαμηλότερα από την κατηγορία investment grade δηλαδή την κλίμακα ΒΒΒ- και υψηλότερα.
Όσο πλησιάζει η Ελλάδα προς την κατηγορία αυτή τόσο πιο δύσκολες θα είναι οι αναβαθμίσεις, οπότε η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στο εγγύς και μακρινό μέλλον θα είναι επιβραδυνόμενες και όχι επιταχυνόμενες.
Πρακτικά δεν αναμένεται από Standard and Poor's και Fitch αναβάθμιση αλλά δεν θα αποκλειόταν κάποια έκπληξη από την Moody's την 1η Μαρτίου 2019.


Με βάση ορισμένες ενδείξεις η Moody's θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην κλίμακα Β2 από Β3 δηλαδή κατά 1 κλίμακα. 


Standard & Poor's
18 Ιανουαρίου 2019
26 Απριλίου 2019
25 Οκτωβρίου 2019


Moody's
1 Μαρτίου 2019
23 Αυγούστου 2019

Fitch
8 Φεβρουαρίου 2019
2 Αυγούστου 2019


DBRS
3 Μαΐου 2019
1 Νοεμβρίου 2019