Οι συνετές τραπεζικές αποφάσεις δεν μπορούν να ποινικοποιούνται

Τις διαδικασίες της αντικατάστασης του δρομολογεί στην Alpha Bank ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτριος Μαντζούνης

όπως ανακοίνωσε "θέλουμε έναν άνθρωπο που να γνωρίζει την Alpha Bank, να προέρχεται από αυτήν. Δεν επιτρέπονται λάθη".


Η τραπεζική είναι ανάληψη ρίσκου και εφόσον οι αναλαμβανόμενες κινήσεις είναι σύννομες με τις πρακτικές και τους κανονισμούς της Τραπέζης της Ελλάδας, και βασίζονται σε λογικές αποφάσεις, δεν μπορούν να είναι αντικείμενο ποινικών διώξεων.

Τα παραπάνω ανέφερε πριν από λίγο μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Δημήτριος Μαντζούνης, σχολιάζοντας τις εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες για αποφάσεις μελών του δ.σ. της Alpha Bank, σε τρεις περιπτώσεις.


Όπως είπε, πρόκειται για την υπόθεση της Πήγασος η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης και αφορά στον τρόπο εξυπηρέτησης χορηγήσεων δανείων και μη ρευστοποιήσεων καλυμμάτων προς εξόφληση δόσεων.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η ΤτΕ έχει αποφανθεί ότι η ανάληψη κινδύνων κατά το χρόνο που έλαβαν χώρα από την τράπεζα, ήταν συνεπής με τις πρακτικές που εφαρμόζονταν και τους ισχύοντες κανονισμούς.


Η δεύτερη περίπτωση αφορά στο 2008 όταν στελέχη της τράπεζας ενημέρωσαν τη διοίκηση ότι προτίθενται να πουλήσουν μετοχές της τράπεζας για να εξοφλήσουν δανειακές τους υποχρεώσεις.

Το τότε δ.σ. εκτίμησε ότι θα υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις στους καταθέτες της τράπεζας και έκρινε ότι το καθήκον πίστης των στελεχών προς την τράπεζα, υπερίσχυε. Κατόπιν αυτού, έκανε σύσταση προς τα στελέχη να μην προβούν σε πωλήσεις μετοχών.


Όταν όμως η πτώση της μετοχής συνεχίστηκε, το δ.σ. ήρε την απαγόρευση, και ταυτόχρονα προέβη σε μερική αποζημίωση της ζημίας που είχαν υποστεί τα στελέχη στο χρονικό διάστημα μεταξύ διακράτησης των μετοχών και άρσης του απαγορευτικού πώλησης.

Για την περίπτωση αυτή ζητήθηκε έλεγχος από την ΤτΕ και την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε καμία παράβαση και δεν παραβιάστηκε κανένας κανονισμός. Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης.


Η τρίτη υπόθεση η οποία θα κριθεί στα δικαστήρια αφορά την υπόθεση του "ΔΟΛ" και συγκεκριμένα δάνεια που είχαν χορηγηθεί στον τότε ιδιοκτήτη για την απόκτηση μετοχών του ΔΟΛ και τα οποία ήταν πλήρως καλυμμένα (στο 160%).

Επίσης, για τη μη ρευστοποίηση καλυμμάτων το 2010 και για τη χρηματοδότηση αναδιάρθρωσης δανείων της επιχείρησης το 2012.

Και σε αυτή την περίπτωση η ΤτΕ δεν έχει εντοπίσει καμία παρέκκλιση από τους κανονισμούς.