Δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs η Alpha bank

Η Alpha bank φαίνεται ότι εξετάζει το σενάριο να ακολουθήσει μια επιθετική μεν πολιτική ως προς τις προβλέψεις αλλά μέσω των εσόδων σε ετήσια βάση να μειώσει τα NPEs ώστε να μην πλήξει τα κεφάλαια


Ενώ θεωρείτο σχεδόν σίγουρο ότι η Alpha bank λόγω του κεφαλαιακού πλεονάσματος που διαθέτει περίπου 2,6 δισεκ. ευρώ ότι θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρές σχέδιο μείωσης των NPEs κατά τα πρότυπα της Eurobank...αυτό δεν είναι βέβαιο.
Η Alpha bank φαίνεται ότι εξετάζει το σενάριο να ακολουθήσει μια επιθετική μεν πολιτική ως προς τις προβλέψεις αλλά μέσω των εσόδων σε ετήσια βάση να μειώσει τα NPEs ώστε να μην πλήξει τα κεφάλαια και να μην χάσει το κεφαλαιακό της πλεονέκτημα.
Υπενθυμίζεται ότι η Alpha bank διαθέτει 7,75 δισεκ. ευρώ κεφάλαια ή 18,3% common equity tier 1, περίπου 3,3 δισεκ. DTCs αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 22,5 δισεκ. NPEs ή 49,9%.
Το coverage ratio δηλαδή ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις διαμορφώνεται στο 47,3% και είναι από τα χαμηλότερα της αγοράς σε σχέση με το 60% της Εθνικής τράπεζας. 


Η Alpha bank ωστόσο έχει την σχετική πολυτέλεια σε σχέση με άλλες τράπεζες να ακολουθήσει επιθετικότερη πολιτική προβλέψεων καθώς το PPI δηλαδή τα προ προβλέψεων έσοδα διαμορφώνονται σε ετήσια βάση στο 1 δισεκ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή αξία της Alpha bank ανέρχεται σε 1,66 δισεκ. και υπολείπεται από την Eurobank + Grivalia περίπου 350 εκατ στα 2 δισεκ. ευρώ.