Διχογνωμία στο ΔΝΤ για τις ελληνικές τράπεζες – Εσχάτως υπερισχύει η ήπια κριτική για stress tests και κεφάλαια

Οι τράπεζες παραμένουν σε ομηρία κυρίως γιατί κανένα από τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί με κυριότερο τον όγκο των 94 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων.Σε δύο στρατόπεδα φαίνεται ότι έχει χωριστεί το ΔΝΤ για τις ελληνικές τράπεζες αν και προφανώς δεν είναι θέμα αιχμής όπως το ελληνικό χρέος.
Με βάση πηγή που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο ΔΝΤ υπάρχουν δύο απόψεις για τις ελληνικές τράπεζες
1)Η πρώτη η πιο σκληρή θέλει το Ταμείο να επιμείνει στην ανάγκη για νέα κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών με στόχο την πλήρη εξυγίανση τους.
Σε αυτή την άποψη αρχικά είχε προσχωρήσει και ο Thomsen ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ευρώπη αλλά μετά τις επαφές που είχε και με την ΕΚΤ φαίνεται να έχει αλλάξει άποψη και να υιοθετεί πιο ήπια στάση. 


Ο πυρήνας των στελεχών του ΔΝΤ που αντιμετωπίζουν το ελληνικό banking με σκληρό τρόπο δεν είναι αμελητέος. 


2)Η δεύτερη άποψη η οποία αρχίζει να κερδίζει έδαφος είναι το ΔΝΤ να μην θέσει θέμα τραπεζών λόγω συστημικής ευστάθειας αλλά στις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν προσεχώς - ίσως στο Eurogroup 24 Μαΐου ή λίγο μετά - να αναφερθεί ότι στο capital buffer που δημιουργεί η Ελλάδα να υπάρξει πρόνοια ένα ποσό της τάξης των 8 δισεκ. να αφορούν τις τράπεζες ως μηχανισμός ασφαλείας.
Εφόσον κυριαρχήσει η δεύτερη άποψη πρακτικά δεν θα αμφισβητηθούν τα stress tests, οπότε ένας παράγοντας αποσταθεροποίησης θα εκλείψει.
Όμως είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ έχουν ανακοινωθεί τα stress tests έχουν περάσει σχεδόν 2 εβδομάδες από τις ανακοινώσεις, οι μετοχές των τραπεζών δεν φαίνεται να μπορούν να ανακάμψουν ή να δημιουργήσουν μια δυναμική αντιστροφής. 


Οι τράπεζες παραμένουν σε ομηρία κυρίως γιατί κανένα από τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί με κυριότερο τον όγκο των 94 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων.