Έκδοση 10ετούς ομολόγου στο 4% δεν είναι σπουδαία επίδοση 

Το 4% δυνητικό επιτόκιο στο ελληνικό 10ετές ομόλογο είναι 11,7 φορές υψηλότερο από το επιτόκιο της Γερμανίας 

και 2,25 φορές υψηλότερο από το επιτόκιο της Πορτογαλίας και 4,5 φορές υψηλότερο από το επιτόκιο του ESMΜε 24,1 δισεκ. cash buffer και με επαρκή ρευστότητα η Ελλάδα στο επόμενο βήμα εξόδου στις αγορές πρέπει να είναι προσεκτική ώστε να περάσει ένα μήνυμα...σταθερότητας.
Προφανώς και η έκδοση ομολόγου αναφοράς δηλαδή 10ετούς θα είχε μεγάλη σημειολογία αλλά το επιτόκιο χρήζει προσοχής. 


Ο χρόνος έκδοσης υπολογίζεται τον Σεπτέμβριο του 2018, όμως εάν η Ελλάδα πετύχει μια απόδοση 4% στο 10ετές ομόλογο θα ήταν ένα καλό επιτόκιο αλλά όχι σπουδαίο.
Το 4% δυνητικό επιτόκιο στο ελληνικό 10ετές ομόλογο είναι 11,7 φορές υψηλότερο από το επιτόκιο της Γερμανίας και 2,25 φορές υψηλότερο από το επιτόκιο της Πορτογαλίας και 4,5 φορές υψηλότερο από το επιτόκιο του ESM. 


Η Ελλάδα για να μπορέσει να επιτύχει ένα καλό επιτόκιο και το κυριότερο να είναι διατηρήσιμο θα πρέπει στην δευτερογενή αγορά το 10ετές να κινείται πέριξ ή κάτω από το 3,5%.
Η βιασύνη για λόγους πολιτικών εντυπώσεων ώστε να εκδοθεί ένα ομόλογο αναφοράς για να θριαμβολογεί η κυβέρνηση επειδή πέτυχε επιτόκιο 4% όταν δανείστηκε τα τελευταία 15 δισεκ. με επιτόκιο 0,89% θα είναι κακός σύμμαχος ώστε να πειστούν οι επενδυτές ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα...προς το σοβαρότερο.

  

Ούτε θα πρέπει να παγιδευτεί κανείς στον συντελεστή κάλυψης ή στις προσφορές που μεγάλο μέρος αυτών γίνονται για λόγους επενδυτικής ψυχολογίας ή εξυπηρετούν μικροσκοπούς επενδυτικούς. 


Η έκδοση 10ετούς ομολόγου και όχι 3ετούς στο 2,80% θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να αποδείξει ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια σοβαρή χώρα.


Στο Β+ η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος για το 2018
Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος για το 2018 θα είναι το Β+ αυτή είναι η εκτίμηση των περισσότερων στελεχών της τραπεζικής αγοράς.
Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται στην βαθμίδα Β+ από την Standard and Poor's.
Στις 20 Ιουλίου η αξιολόγηση της Standard and Poor's δεν θα περιλαμβάνει καμία έκπληξη καθώς ήδη η αναβάθμιση έχει συντελεστεί.


Υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρξει καν αξιολόγηση.
Όμως στις 10 Αυγούστου η Fitch θα αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά 1 βαθμίδα σε Β+ από Β.
Η συντηρητική προσέγγιση των οίκων αξιολόγησης στο θέμα της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην μεθοδολογία που ακολουθούν καθώς χρησιμοποιούν την σχέση χρέους προς ΑΕΠ.
Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που αποφάσισε το Eurogroup στις 21 Ιουνίου δεν μειώνουν την σχέση χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδος, πρακτικά το ελληνικό χρέος είναι εξυπηρετήσιμο αλλά δεν είναι βιώσιμο.