Ελληνική τράπεζα διερεύνησε εφάπαξ μείωση NPEs 10 δισ. αλλά... 

Οι τράπεζες εάν ήθελαν να φθάσουν σήμερα από 88 στα 18 δισεκ. θα χρειάζονταν τουλάχιστον 8 δισεκ. νέα κεφάλαια.


Ελληνική τράπεζα διερεύνησε την πιθανότητα να μειώσει τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα κατά 10 δισ. εφάπαξ αλλά οι προσφορές που πήρε ήταν στο 10% της ονομαστικής αξίας ακυρώνοντας το σχέδιο.
Το 10% σημαίνει 1 δισ ευρώ αλλά πρακτικά σημαίνει 10 δισεκ. - προβλέψεις 5 δισεκ. - 1 δισ το τίμημα = Ζημία 4 δισεκ. ευρώ.
Προφανώς η πρόταση απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη συζήτηση.

Για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να ακολουθήσουν το Ιταλικό μοντέλο μείωσης NPEs που συνδυάζει επιθετική μείωση των NPEs με ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου απαιτούνται προσφορές στο 40% της ονομαστικής αξίας και όχι στο 10% της ονομαστικής αξίας.
Υπάρχουν δύο μοντέλα μείωσης των προβληματικών δανείων το Ιταλικό και το Κυπριακό. 


Το Ιταλικό μοντέλο ενώ για την Ιταλία είναι σωτήρια λύση...για την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι προσκρούει σε αντικειμενικά εμπόδια. 

Οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν τα NPEs τα οποία ανέρχονται στα 88 δισεκ. ευρώ.
Το Κυπριακό μοντέλο στηρίζεται στην συναλλαγή της τράπεζας Κύπρου με το Apollo.

Το ελληνικό μοντέλο στηρίζεται σε μια τμηματική μείωση των προβληματικών ανοιγμάτων που συνδυάζει πωλήσεις όπως όλες οι τράπεζες, τιτλοποιήσεις τύπου Eurobank, αναδιαρθρώσεις κ.α.
Όμως επειδή η στοχοθεσία μείωσης των NPEs είναι οπισθοβαρής αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι τράπεζες μεταξύ 2018 έως το 2022 θα πρέπει να μειώσουν τα NPEs από 88 δισεκ. σε 18 δισεκ. ή 9% του συνόλου των δανείων.
Όμως τα διεθνή funds ανησυχούν, ότι οι ελληνικές τράπεζες τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι συνεπείς στην επίτευξη των στόχων τους και ο παράγοντας αυτός είναι η βασική αιτία...της μεγάλης πτώσης των τραπεζικών μετοχών.

Το Ιταλικό μοντέλο Intesa και Unicredit

Η Intesa σε συνεργασία με την Intrum συμφώνησαν ένα επιθετικό μοντέλο μείωσης των προβληματικών δανείων της ιταλικής τράπεζας.
Άμεσα θα μειωθούν τα NPEs της ιταλικής τράπεζας Intesa San Paolo κατά 10,8 δισεκ. θα δημιουργηθεί εν συνεχεία ένα SPV μια εταιρία ειδικού σκοπού όπου θα συμμετέχουν 51% η Intrum που εξειδικεύεται στην αξιοποίηση των NPLs και 49% η Intesa.


Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει τις εξής κινήσεις
1)Πώληση των 10,8 δισεκ. στο 28,7% της ονομαστικής αξίας λίγο πάνω από 3 δισεκ.
2)Στο σχήμα θα επενδυθούν 1,5 δισεκ. μέσω αύξησης που κάλυψαν Intesa και Intrum.
Στην αύξηση μεταξύ άλλων συμμετείχε και το CarVal το οποίο εξειδικεύεται στα NPEs.


Πως το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε μια ελληνική τράπεζα;
Ας υποθέσουμε ότι μια ελληνική τράπεζα έχει 15 δισεκ. προβληματικά δάνεια που αντιστοιχούν στο 50% των δανείων και στρατηγικός επενδυτής στα NPEs θέλει να αγοράσει τα 10 από τα 15 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα, εφάπαξ.
Αυτομάτως με ένα τέτοιο deal τα NPEs της τράπεζας από 50% μειώνονται στο 16% ουσιαστικά επέρχεται μια θεραπεία σοκ στα προβληματικά ανοίγματα.
Εν συνεχεία η τράπεζα μέσω του SPV που θα έχει δημιουργήσει εισφέρει κεφάλαια τα οποία ας υποθέσουμε ότι είναι 2 δισεκ. ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου συμμετέχει η τράπεζα και ο επενδυτής των NPEs ή σχήμα επενδυτών και έτσι η τράπεζα εξυγιαίνεται, μπορεί να συγκεντρώσει κεφάλαια γιατί θα υπάρχει επενδυτής που θα καλύψει μέρος της απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου και οι παλαιοί μέτοχοι της τράπεζας θα έχουν κάθε κίνητρο να συμμετάσχουν γιατί....η τράπεζα αλλάζει στην κυριολεξία σελίδα.


Το μοντέλο Κύπρου με Apollo
Η τράπεζα Κύπρου έχει συμφωνήσει να πουλήσει χαρτοφυλάκιο δανείων με ακαθάριστη λογιστική αξία 2,8 δισ. με εξασφαλίσεις ακινήτων στην Apollo Global Management.
Το χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους 5,7 δισ.
Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ.
Κατά την ολοκλήρωση, η Κύπρου θα λάβει ακαθάριστο χρηματικό αντίτιμο ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 14.024 δάνεια σε επιχειρήσεις και ΜΜΕ δανειολήπτες, ενώ οι εξασφαλίσεις θα φθάσουν τα 9.065 ακίνητα.
Η αναγωγή των δισεκατομμυρίων
Με μια πρόχειρη αναγωγή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει -88 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα
-46 δισεκ. προβλέψεις για προβληματικά δάνεια
-Ας υποθέσουμε ότι τα 42 δισεκ. - είναι η διαφορά 88 δισεκ. NPEs μείον σωρευμένες προβλέψεις 46 δισ - θα μπορούσαν να πωληθούν στο 30% της ονομαστικής αξίας.
- Επίσης ας υποθέσουμε ότι οι τράπεζες πρέπει να φθάσουν σε NPEs 18 δισεκ. από 88 δισεκ. ή 9% του συνόλου των δανείων.


Αυτός ο συνδυασμός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες εάν ήθελαν να φθάσουν σήμερα από 88 στα 18 δισεκ. θα χρειάζονταν τουλάχιστον 8 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Τα 8 δισεκ. νέα κεφάλαια λοιπόν δεν είναι μια αυθαίρετη προσέγγιση.