ΕΤΕ: Αναμένει τίμημα άνω των 100 εκατ. από την πώληση ανασφάλιστων δανείων 5,2 δισ

Έρχονται οι δεσμευτικές προσφορές - Στόχος να μεταβιβασθούν τα δάνεια εντός Μαίου - Καλή χαρακτηρίζουν στελέχη της τράπεζας την ανταπόκριση των δανειοληπτών.Τίμημα υψηλότερο του 5% επί του οφειλόμενου κεφαλαίου ή 2% επί του συνολικού κεφαλαίου αναμένει η Εθνική για το προς πώληση χαρτοφυλάκιο δανείων χωρίς εξασφαλίσεις καθώς ο σχετικός διαγωνισμός πώλησης εισέρχεται στην τελική του ευθεία με την κατάθεση, τις επόμενες ημέρες, δεσμευτικών προσφορών.
Η Εθνική πουλά μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ ευρώ, ενώ μαζί με τους εξωλογιστικούς τόκους, η συνολική απαίτηση φθάνει στα 5,2 δις ευρώ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ομοειδές χαρτοφυλάκιο που βγήκε, ως τώρα, προς πώληση,
Περιλαμβάνει 304 χιλ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 200 χιλιάδων δανειοληπτών, τα οποία δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις.
Πρόκειται για οφειλές από καταναλωτικά δάνεια (1,1 δισ), κάρτες (0,5 δισ) καθώς και δάνεια που είχαν δοθεί σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0,4 δισ).
Η μέση οφειλή, ανά δανειολήπτη, διαμορφώνεται στις 10 χιλ. ευρώ και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή τους είναι τα επτά χρόνια, χαμηλότερος, σε σχέση με αυτόν που είχαν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια, που πούλησαν Eurobank και Alpha Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε καλή ανταπόκριση από πλευράς δανειοληπτών στην τελευταία επιστολή ρύθμισης, την οποία πρότεινε η Εθνική.
Με δεδομένο ότι πρόκειται για μικρά ποσά η τράπεζα πρόσφερε τη διαγραφή ως του 70% του οφειλόμενου κεφαλαίου καθώς και των τόκων, με την εφάπαξ ή σε ολιγάριθμες δόσεις εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.
Σε μεσοσταθμικά επίπεδα το ύψος του κουρέματος ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα, που πρότειναν Eurobank και Alpha Bank στους δανειολήπτες των ομοειδών χαρτοφυλακίων πριν τη μεταβίβασή τους.
Η καλύτερη ανταπόκριση των δανειοληπτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο δεν είναι δουλεμένο κάνει τα στελέχη της Εθνικής να αισιοδοξούν ότι οι επενδυτές θα προσφέρουν τίμημα υψηλότερο των 100 εκατ. ευρώ.
Από το οφειλόμενο κεφάλαιο των 2 δισ ευρώ περίπου 950 εκατ. ευρώ είναι ακόμη στον ισολογισμό της τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα έχουν διαγραφεί λογιστικά.