ΕΤΕ: Απελευθερώνει από 'κόκκινα' δάνεια την Εθνική Κύπρου

Στόχος να πωληθεί «καθαρή» η θυγατρική στην Κύπρο και να επιτευχθεί υψηλότερο τίμημα. Πώς σχεδιάζεται να διενεργηθεί η απόσχιση και η μεταβίβαση των NPΕs σε bad bank που θα ανήκει στον όμιλο. Οι απαιτούμενες εγκρίσεις και το χρονοδιάγραμμα πώλησης. 

Μια μικρότερη σε ενεργητικό αλλά «καθαρή» από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανοίγματα τράπεζα σκοπεύει να βγάλει προς πώληση η Εθνική στην Κύπρο, εφόσον ο σχεδιασμός της λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την εποπτική αρχή και τηΔιεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κυπριακών μέσων, τα οποία επιβεβαιώνονται από τη διοίκηση του ομίλου, η Εθνική σχεδιάζει την απόσχιση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs), μαζί με τις εξασφαλίσεις της Εθνικής Κύπρου και τη μεταβίβασή τους σε εταιρεία ειδικών δανείων (bad bank), που θα ελέγχεται από τη μητρική τράπεζα.

Η μεταβίβαση των NPΕs θα διενεργηθεί στην καθαρή τους αξία (ονομαστική αξία μείον οι σχηματισμένες προβλέψεις), ενώ η bad bank θα θωρακιστεί κεφαλαιακά από την Εθνική, τόσο για την αγορά των «κόκκινων» δανείων, όσο και για την απρόσκοπτη εν συνεχεία διαχείρισή τους.


Είναι πιθανόν στην bad bank να μεταφερθεί και μέρος του προσωπικού της Εθνικής Κύπρου, κάτι, όμως, που δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς προβλέπεται η παροχή δυνατότητας στον αγοραστή της «καθαρής» πλέον τράπεζας να αναλάβει, έναντι προμήθειας, και τη διαχείριση της bad bank.

Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι η Εθνική θα διατηρήσει στην Κύπρο παρουσία μέσω υποκαταστήματος, η διαχείριση της bad bank θα μπορούσε να διενεργείται από το υποκατάστημα με μια μικρή ενίσχυση του προσωπικού του.

Για να υλοποιηθεί ο παραπάνω σχεδιασμός, απαιτούνται εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και την DG Comp. Εφόσον ληφθούν, η διαδικασία της απόσχισης και μεταβίβασης των NPEs θα «τρέξει» σχεδόν παράλληλα με το νέο διαγωνισμό πώλησης της Εθνικής Κύπρου, καθώς υπάρχει η δέσμευση του πλάνου αναδιάρθρωσης για πώλησή της ως το τέλος του έτους.

Στόχος της ΕΤΕ -1,06%Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -1,06% είναι να διευκολύνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Εθνική Κύπρου από τοπικές και ξένες τράπεζες, εξέλιξη που θα επιτρέψει την εξασφάλιση υψηλότερου τιμήματος.


Στο τέλος του 2016, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της (Non Performing Exposures - NPEs) της Εθνικής Κύπρου ανέρχονταν στο 62,6% των συνολικών χορηγήσεων(923 εκατ. ευρώ), με τις προβλέψεις να ξεπερνούν το 50%. Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων διαμορφωνόταν στις 31.12.2016 στο 27,2% και πιθανώς πριν την απόσχιση και μεταβίβαση των NPEs και την έναρξη του διαγωνισμού πώλησης θα υπάρξει επιστροφή κεφαλαίου στη μητρική.