ΕΤΕ: Κατατίθενται οι δεσμευτικές για το project Symbol

Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την πώληση χαρτοφυλακίου, με «κόκκινα» δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα ενέχυρα, οι τέσσερις μνηστήρες και για ποιο λόγο η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τα επίπεδα που θα τιμολογηθεί. 


Σήμερα κατατίθενται οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων, που έχει βγάλει προς πώληση η Εθνική Τράπεζα, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου.

Ο διαγωνισμός, με την κωδική ονομασία Symbol, ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Στη δεύτερη φάση, μετά την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών, πέρασαν Centerbridge, Elliott, Fortress και Ellington Management, με τις τρεις πρώτες να συνεχίζουν στη διαδικασία.

Οι διεκδικητές είχαν την ευκαιρία να διεξαγάγουν έλεγχο επί δείγματος των προς πώληση δανείων, προκειμένου να αξιολογήσουν τις προοπτικές ανάκτησης μέρους του οφειλόμενου κεφαλαίου, μέσω ρυθμίσεων και εκποιήσεων ενεχύρων.


Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 13.000 δάνεια -καταγγελμένα στην πλειονότητά τους- μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί περίπου 7.900 ακινήτων. Το οφειλόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 0,95 δισ. ευρώ και η συνολική απαίτηση σε 1,6 δισ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξασφαλίσεων αποτιμάται από την Εθνική στο 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 0,65 δισ. ευρώ αφορά σε εμπορικά ακίνητα/βιομηχανοστάσια και τα υπόλοιπα σε οικόπεδα και κατοικίες.

Πρόκειται για το πρώτο ενυπόθηκο χαρτοφυλάκιο που βγάζει προς πώληση η Εθνική Τράπεζα και ως εκ τούτου, οι προσφορές αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη δευτερογενή αγορά διαχείρισης υπάρχει η αντίληψη ότι τα ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Εθνικής έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάκτησης, λόγω της «ήπιας» ως τώρα προσέγγισης των δανειοληπτών.

Από την άλλη, όμως, πρόκειται για ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο με χιλιάδες εξασφαλίσεις, που απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και σημαντική τεχνογνωσία. Η συγκεκριμένη παράμετρος το κάνει μη ευθέως συγκρίσιμο με τα ενυπόθηκα χαρτοφυλάκια που πώλησαν Πειραιώς και Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00%.


Η Πειραιώς εισέπραξε από την Bain 432 εκατ. ευρώ για να της μεταβιβάσει απαιτήσεις οφειλόμενου κεφαλαίου 1,45 δισ. ευρώ (σ.σ. το τίμημα ανήλθε στο 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου), ενώ η Alpha θα εισπράξει από την Apollo, βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας, 337,1 εκατ. ευρώ για δάνεια οφειλόμενου κεφαλαίου περίπου 1 δισ. ευρώ.