ΕΤΕ: Κατήλθε του ορίου του 5% η συμμετοχή της BlackRock

Κατήλθε του ορίου του 5% η συμμετοχή της BlackRock στην Εθνική Τράπεζα.


Όπως ανακοίνωσε το πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την από 14.03.2019 σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η τράπεζα από την εταιρεία BlackRock, Inc., το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η BlackRock, Inc. κατήλθε την 13.03.2019 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.