ΕΤΕ: Ο Δημ. Καποτόπουλος εξελέγη νέο εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ  ανακοίνωσε ότι, κατά τη χθεσινή  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του εκτελεστικού μέλους, κ.Δημήτριου Δημόπουλου


ο οποίος στο εξής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Διοίκηση της Τράπεζας.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκλογή του κ. Δημήτριου Καποτόπουλου, Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ  ευχαριστεί θερμά τον κ. Δ. Δημόπουλο για την πολύχρονη προσφορά του και τη διαχρονική συνδρομή του στο έργο του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.