ΕΤΕ: Πέντε 'πωλητήρια' ως το τέλος του έτους

Για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του πλάνου αναδιάρθρωσης. Ποιες θυγατρικές και δραστηριότητες πρέπει να πωληθούν πέραν της Εθνικής Ασφαλιστικής. «Κλειδί» η πώληση της τελευταίας, για να πιαστεί ο στόχος περιορισμού του προσωπικού.

Σημαντικό έργο έχει να επιτελέσει η Εθνική, προκειμένου να ανταποκριθεί, ως το τέλος της χρονιάς, στις δεσμεύσεις του πλάνου αναδιάρθρωσης για τερματισμό των διεθνών της δραστηριοτήτων, πώληση τουλάχιστον του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής και υποχώρηση του συνολικού προσωπικού στην Ελλάδα χαμηλότερα από τις 9.950 εργαζόμενους.

Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, η Εθνική καλείται να επαναπροκηρύξει διαγωνισμούς πώλησης για τις θυγατρικές της σε Ρουμανία (Banca Romaneasca)και Κύπρο (Εθνική Tράπεζα Κύπρου) καθώς και να βρει αγοραστές για τη θυγατρική της στη FYROM (Stopanska) και το δίκτυο καταστημάτων στην Αίγυπτο.

H πώληση του 99,28% της Banca Romaneasca (BROM) στον ουγγρικό όμιλο OTP, ο οποίος αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό του 2017, «σκόνταψε»στην απόρριψη από την κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας της σχετικής αίτησης που υπέβαλε η OTP Ρουμανίας. Έτσι, η Εθνική είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις εναλλακτικές δυνατότητές της για την πώληση της BROM, η οποία διέθετε στις 31.12.2016 δίκτυο 109 καταστημάτων και 5 επιχειρησιακών κέντρων, ενώ απασχολούσε 1.193 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 1.160 στην τράπεζα.

Άγονος ήταν ο περσινός διαγωνισμός για την πώληση της Εθνικής Κύπρου, ενώ για την πώληση των δραστηριοτήτων σε FYROM και Αίγυπτο δεν έχει γίνει, προς το παρόν, καμία απόπειρα. Η Εθνική έχει πουλήσει τα τελευταία χρόνια τις δραστηριότητές της σε Τουρκία (όμιλος Finansbank), Βουλγαρία (UBB) και Σερβία (Vojvodjanska Banka), ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των θυγατρικών της σε Αλβανία και Ν. Αφρική.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρήσης, η Εθνική απομείωσε το κόστος επένδυσής της στην Banca Romaneasca κατά 43 εκατ. ευρώ, στην αλβανική θυγατρική της κατά 34 εκατ. ευρώ και στη σερβική Vojvodjanska Banka κατά 42 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στον περιορισμό των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων εσωτερικού, η σημαντικότερη υποχρέωση του πλάνου αφορά στην πώληση τουλάχιστον του 75% τηςΕθνικής Ασφαλιστικής, μετά την αδυναμία της Exin να εκπληρώσει καθορισμένες προϋποθέσεις και τον τερματισμό στις 28 Μαρτίου της σχετικής σύμβασης αγοράς και πώλησης.

Η Εθνική ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις στρατηγικές επιλογές της για τη διάθεση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, χωρίς, προς το παρόν, να έχει ανοίξει δημόσια τα χαρτιά της για το αν θα στραφεί και επίσημα σε Fosun και Gongbao, τους άλλους επενδυτές, δηλαδή, που υπέβαλαν δεσμευτική προσφορά ή θα κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό και θα προχωρήσει σε μια νέα διαδικασία, με διαφορετική δομή. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές με τη Fosun και την Gongbao.

«Κλειδί» η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής για μείωση προσωπικού

Η επιτυχής διάθεση τουλάχιστον του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής θα κρίνει και το πότε θα επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του εν Ελλάδι απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου κάτω από 9.950 άτομα (υποχρέωση που αφορά στο τέλος του 2018). Ο αριθμός του προσωπικού στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ασφαλιστικής, ανερχόταν στο τέλος του 2017 σε 10.598 άτομα. Αν αφαιρεθεί όμως η ασφαλιστική, που παραμένει ταξινομημένη ως διακοπτόμενη δραστηριότητα, ο αριθμός του προσωπικού πέφτει στις 9.818 άτομα, χαμηλότερα από τον στόχο που έχει τεθεί για το τέλος του 2018 (9.950 άτομα).

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες περιορίστηκαν στα 950 εκατ. ευρώ το 2017, χαμηλότερα της δέσμευσης (961 εκατ. ευρώ). Αν εξαιρεθεί η Εθνική Ασφαλιστική, το κόστος περιορίστηκε στα 868 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική έχει επιτύχει και τους υπόλοιπους βασικούς στόχους του πλάνου (περιορισμός κόστους καταθέσεων, μείωση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων σε 17 εκατ. ευρώ, πώληση των private equity funds), ενώ αποτελεί τη μοναδική εγχώρια τράπεζα, η οποία διατηρεί λόγο χορηγήσεων προς καταθέσεις πολύ πιο χαμηλό (79%) από το μέγιστο όριο (115%) που προβλέπει το πλάνο.