ΕΤΕ: Προτιμητέος επενδυτής για Symbol το σχήμα Elliott-Centerbridge

Πλησιάζει το 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου το προσφερόμενο τίμημα. Κεφαλαιακά θετική για την τράπεζα η διαφαινόμενη συναλλαγή. Γιατί συνιστά επιτυχία για την Εθνική μια τέτοια προσφορά.

 

Η κοινοπραξία Elliott-Centerbridge θα ανακηρυχθεί, όπως όλα δείχνουν, προτιμητέος επενδυτής για το project Symbol, την πρώτη πώληση από την τράπεζα, χαρτοφυλακίου με ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινοπραξία έχει δώσει τιμή που προσεγγίζει το 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου. Αν η περίμετρος του χαρτοφυλακίου δεν έχει μεταβληθεί, πρόκειται για υψηλό τίμημα που συνιστά επιτυχία για την Εθνική.


Σε αντίθεση με τις Πειραιώς και Alpha Bank, η Εθνική έβγαλε προς πώληση ένα χαρτοφυλάκιο με πολύ περισσότερα δάνεια (περίπου 13.000), τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί 7.900 ακινήτων. Γίνεται αντιληπτό ότι η μέση αξία του ενεχύρου είναι σημαντικά μικρότερη απ' αυτή των projects Amoeba (Πειραιώς) και Jupiter (Alpha).

Η συναλλαγή αναμένεται να είναι κεφαλαιακά θετική για την τράπεζα καθώς η καθαρή λογιστική αξία των απαιτήσεών της ανέρχεται σε επίπεδα χαμηλότερα των 220 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική προγραμματίζει να ξεκινήσει, εντός των επόμενων δύο μηνών, διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων μεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για δάνεια αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και βιομηχανοστασίων.