ΕΤΕ: Στα 10 δισ. ο στόχος μείωσης των NPEs ως το 2021

Δυο πωλήσεις πακέτων κόκκινων δανείων βρίσκονται στα σκαριά από την τράπεζα.


 Από ποιες πηγές θα προέρθει η μείωση των NPEs. Συζητήσεις με την DG Comp για το ενδεχόμενο IPO στην Εθνική Ασφαλιστική. Σε υψηλά επίπεδα οι δείκτες κάλυψης.

Σε μόλις 6 δισ. ευρώ θα έχουν μειωθεί τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στο τέλος του 2021, εκ των οποίων τα ήμισυ θα καλύπτονται με cash collaterals, σύμφωνα με το σχέδιο για τη νέα στρατηγική που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα πρόσφατα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Η μείωση, με την οποία δεσμεύεται η Τράπεζα, θα είναι της τάξεως των 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021, τονίστηκε στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Με την επίτευξη αυτών των στόχων, ο λόγος των NPEs θα είναι σε επίπεδα χαμηλότερα του 20%.


Η προβλεπόμενη μείωση θα πραγματοποιηθεί εν μέρει με πωλήσεις, αλλά και με οργανικά μέσα. Πιο αναλυτικά, 4,6 δισ. ευρώ θα προέλθει από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις 2,5 δισ. ευρώ από ρευστοποιήσεις, 2 δισ. ευρώ από ανακτήσεις και ρυθμίσεις, και 500 εκατ. ευρώ από διαγραφές.

Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 60% και 84%, αντίστοιχα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τις εξασφαλίσεις (collateral), ο συνολικός δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, ποσοστά που είναι τα υψηλότερα στην Ελλάδα.


Το business plan αναμένεται να είναι και πιο επιθετικό στη μείωση των κόκκινων δανείων, καθώς o δείκτης κάλυψης που διαθέτει η Εθνική Τράπεζα της το επιτρέπει σημείωσε η διοίκηση, ενώ αναφορικά με τα σχέδια που έχουν καταθέσει το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμήθηκε πως είναι θετικό ότι υπάρχουν προτάσεις, τις οποίες και εξετάζει προσεκτικά.

Σύμφωνα με την διοίκηση του ομίλου (φωτ. ο CEO Π. Μυλωνάς), η νέα στρατηγική του ομίλου Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -2,47% θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2019.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις πακέτων δανείων δύο βρίσκονται στο προθάλαμο του 2019. Το ένα θα αφορά, όπως είναι γνωστό, σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεεξασφαλίσεις επί ακινήτων, ύψους 1 δισ. ευρώ το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο α τρίμηνο του 2019. Το δεύτερο αφορά σε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 700 εκατ. ευρώ που θα βγουν προς πώληση στο δεύτερο τρίμηνο του 2019.


Ερωτώμενος για την Εθνική Ασφαλιστική, ο κ. Μυλωνάς δήλωσε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε συνεννόηση με την DG Comp για την πιθανότητα του IPO. Για το ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ, τέλος, η τράπεζα βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση για τη μεταφορά του στο κράτος.