ΕΤΕ: Στα 110 εκατ. η προσφορά Intrum-Carval για το project Earth

Απέχει σημαντικά από τις υπόλοιπες τρεις η προσφορά της κοινοπραξίας. Στο 5,5% του οφειλόμενου κεφαλαίου αντιστοιχεί το προσφερόμενο τίμημα. Στο ΔΣ της επόμενης εβδομάδας οι αποφάσεις. Η ανταπόκριση των δανειοληπτών στη ρύθμιση-πιλότο και τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου.

Τις αισιόδοξες εκτιμήσεις, που συνόδευσαν εξαρχής το project Earth, επιβεβαιώνουν οι δεσμευτικές προσφορές καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινοπραξία Intrum - Carval προσφέρει περίπου 110 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά και επαγγελματικά δάνεια οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 5,2 δισ. ευρώ.


Η προσφορά της κοινοπραξίας είναι σημαντικά καλύτερη από αυτές των υπόλοιπων «μονομάχων (APS, B2Holding, Hoist) και αντιστοιχεί στο 5,5% της αξίας του οφειλόμενου κεφαλαίου. Τις τελικές αποφάσεις θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, με ορατό το ενδεχόμενο να αποφασίσει την απευθείας ανάδειξη της κοινοπραξίας Intrum- Carval ως προτιμητέου επενδυτή.


Η Εθνική πουλά μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ (project Earth), ενώ μαζί με τους εξω-λογιστικούς τόκους, η συνολική απαίτηση φθάνει στα 5,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ομοειδές χαρτοφυλάκιο που βγήκε ως τώρα προς πώληση. Περιλαμβάνει 304 χιλ. μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια (1,1 δισ.), καθώς και απαιτήσεις από κάρτες (0,5 δισ.) και δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, περίπου 200 χιλιάδων δανειοληπτών, τα οποία δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις.


Η μέση οφειλή, ανά δανειολήπτη, διαμορφώνεται στις 10 χιλ. ευρώ και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή τους είναι τα επτά χρόνια, χαμηλότερος, σε σχέση με τη μέση καθυστέρηση, την οποία είχαν, τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια, που πούλησαν Eurobank και Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,30%.

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, περίπου 8 με 10 χιλιάδες από τους κατόχους των παραπάνω δανείων δέχθηκαν τη ρύθμιση που πρότεινε η Εθνική και η οποία περιλαμβάνει μερική διαγραφή χρέους ως 70% επί του οφειλόμενου κεφαλαίου και των εξωλογιστικών τόκων.

Η ανταπόκριση των δανειοληπτών στη ρύθμιση-πιλότο, παρά το μικρότερο προσφερόμενο «κούρεμα» σε σχέση με προηγούμενα ομοειδή projects, δείχνει, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις μεγαλύτερης ανάκτησης καθώς το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων δεν έχει δουλευτεί επαρκώς.


Από το οφειλόμενο κεφάλαιο των 2 δισ. ευρώ, περίπου 950 εκατ. ευρώ είναι ακόμη στον ισολογισμό της τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα έχουν διαγραφεί λογιστικά.