ΕΤΕ: 'Τρέχει' η πώληση της Εθνικής Κύπρου

Άνοιξε το data room για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές η Credit Suisse, που ενεργεί ως σύμβουλος πώλησης.

 Πώς θα διενεργηθεί η απόσχιση και η μεταβίβαση των NPΕs σε bad bank που θα ανήκει στον όμιλο. 


Σε εξέλιξη βρίσκεται νέος διαγωνισμός για την πώληση της θυγατρικής που διατηρεί η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο (Εθνική Κύπρου), ενώ, την ίδια στιγμή, προχωρά η απόσχιση και εισφορά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs) σε εταιρεία ειδικών δανείων (bad bank).

Ο διαγωνισμός, τον οποίο τρέχει η Credit Suisse ως σύμβουλος πώλησης, βρίσκεται στη φάση της διενέργειας due diligence από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε τον Σεπτέμβριο να κατατεθούν οι προσφορές. Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία διαχωρισμού των NPEs της Εθνικής Κύπρου, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων.


Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας μαζί με τις εξασφαλίσεις τους θα μεταβιβαστούν σε bad bank, που θα ελέγχεται από τη μητρική τράπεζα. Η μεταβίβαση θα διενεργηθεί στην καθαρή τους αξία (ονομαστική αξία, μείον οι σχηματισμένες προβλέψεις), ενώ η bad bank θα «θωρακισθεί» κεφαλαιακά τόσο από την Εθνική Κύπρου όσο και από τη μητρική.

Οι δύο διαδικασίες τρέχουν ταυτόχρονα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να «μπιντάρουν» για την απόκτηση μιας μικρότερης μεν σε ενεργητικό τράπεζας, αλλά καθαρής από προβληματικά δάνεια. Είναι πιθανόν στην bad bank να μεταφερθεί και μέρος του προσωπικού της Εθνικής Κύπρου, κάτι, όμως, που δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς προβλέπεται η παροχή δυνατότητας στον αγοραστή της «καθαρής» πλέον τράπεζας να αναλάβει, έναντι προμήθειας, και τη διαχείριση της bad bank.

Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι η Εθνική θα διατηρήσει στην Κύπρο παρουσία μέσω υποκαταστήματος, η διαχείριση της bad bank θα μπορούσε να διενεργείται από το υποκατάστημα, με  μια μικρή ενίσχυση του προσωπικού του.


Στόχος της ΕΤΕ -4,23%Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -4,23% είναι να διευκολύνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Εθνική Κύπρου από τοπικές και ξένες τράπεζες, εξέλιξη που θα επιτρέψει την εξασφάλιση υψηλότερου τιμήματος.

Στο τέλος του 2016, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs) της Εθνικής Κύπρου ανέρχονταν στο 62,6% των συνολικών χορηγήσεων(923 εκατ. ευρώ), με τις προβλέψεις να ξεπερνούν το 50%. Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων διαμορφωνόταν στις 31.12.2016 στο 27,2%.