Εθνική: Έως τέλη Απριλίου θα αποφασιστεί εάν θα παραμείνει CFO ο Κυριακόπουλος

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριακόπουλος έχει αποδειχθεί αρκετά έμπειρος και αποτελεσματικός και ίσως κακώς γίνεται η συζήτηση για μετάθεση του σε άλλο πόστο της Εθνικής τράπεζας.


Έως τα τέλη Απριλίου η Εθνική τράπεζα θα αποφασίσει για το εάν θα διατηρήσει ως CFO Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών τον Ιωάννη Κυριακόπουλο ή θα τον μεταθέσει σε άλλο πόστο.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριακόπουλος έχει αποδειχθεί αρκετά έμπειρος και αποτελεσματικός και ίσως κακώς γίνεται η συζήτηση για μετάθεση του σε άλλο πόστο της Εθνικής τράπεζας.
Είναι αλήθεια ότι νέα στελέχη ενίσχυσαν την διοικητική δομή της Εθνικής τράπεζας η οποία βαίνει προς την ολοκλήρωση της.
Υπάρχουν κάποιες σκέψεις να αντικαθίστατο ο Κυριακόπουλος από κυπριακό στέλεχος Κυπριακής καταγωγής.
Ωστόσο - και εκφράζουμε καθαρή άποψη - η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών είναι επαρκέστατη και δεν χρειάζεται αλλαγές.
Ο οικονομικός διευθυντής αναλύει τα δεδομένα, στις παλαιές εποχές οι αλχημείες επιτρέπονταν, στην σημερινή εποχή η σύνταξη ισολογισμών και λογιστικών καταστάσεων δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα επιτρεπτά όρια