Εθνική: Κερδοφόρο Q1 προβλέπει η IBG

Η χρηματιστηριακή προβλέπει μεγάλη πτώση στα καθαρά έσοδα από τόκους, στα 295 εκατ. ευρώ, λόγω της διαφορετικής λογιστικής απεικόνισης του Titlos λόγω IFRS9. 

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +0,77% αναμένεται να εμφανίσει κέρδη ύψους 17 εκατ. ευρώτο πρώτο τρίμηνο, από ζημιές 265 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2017, προβλέπει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει μεγάλη πτώση στα καθαρά έσοδα από τόκους, στα 295 εκατ. ευρώ, λόγω της διαφορετικής λογιστικής απεικόνισης του Titlos λόγω IFRS9.

Επίσης, τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής θα επηρεαστούν αρνητικά από τις πρόσθετες προβλέψεις λόγω IFRS9.

Τα συνολικά έσοδα της τράπεζας εκτιμώνται στα 385 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για επισφάλειες εκτιμώνται στα 132 εκατ. ευρώ από 200 εκατ. κατά το Q4 του 2017.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η απομόχλευση, ενώ οι καταθέσεις αναμένεται να παραμείνουν σταθερές σε τριμηνιαία βάση.

Η Εθνική ανακοινώνει αποτελέσματα στις 31 Μαϊου, μετά το κλείσιμο της αγοράς