Εθνική: Κλείνει η πώληση ναυτιλιακών δανείων

Υπογράφεται σύμβαση αγοραπωλησίας για μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια 300 εκατ. ευρώ. Πωλούνται και δάνεια της ΑΝΕΚ, ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Κοντά στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 300 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από το ναυτιλιακό της χαρτοφυλάκιο, βρίσκεται η Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ -1,45%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών, που κατατέθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, έχει αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής και είναι θέμα ημερών η υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας (SPA).

Η αρχική περίμετρος του χαρτοφυλακίου περιλάμβανε 10 ναυτιλιακά δάνεια. Μεταξύ αυτών και δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ, που έχουν χορηγηθεί στην AΝΕΚ. Πρόκειται α) για ένα διμερές δάνειο, ανεξόφλητου υπολοίπου περίπου 42 εκατ. ευρώ, με πρώτη υποθήκη επί του πλοίου «ΕΛΥΡΟΣ», β) για τη συμμετοχή (16-17 εκατ. ευρώ) της Εθνικής στο κοινοπρακτικό ομολογιακό των 220 εκατ. ευρώ καθώς και γ) για μετατρέψιμες ομολογίες, ύψους 2 εκατ. ευρώ επί ΜΟΔ συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια της AΝΕΚ έχουν καταστεί πληρωτέα, μετά τη μη καταβολή δόσης, κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, με αποτέλεσμα να «παραβιαστούν» όροι δανειακών συμβάσεων.

Η πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης αποφάσισε τη λήψη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά παρέπεμψε σε έκτακτη γενική συνέλευση τη λήψη απόφασης για ΑΜΚ ως 20 εκατ. ευρώ, ώστε η καθαρή θέση της να καταστεί μεγαλύτερη του 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου από αρνητική σήμερα.

Η μετάθεση λήψης απόφασης κεφαλαιακής ενίσχυσης ερμηνεύτηκε από τις πιστώτριες τράπεζες ως τακτική καθυστερήσεων. Εξ ου και μετά από αποφάσεις, που σύμφωνα με πληροφορίες έλαβαν οι αρμόδιες επιτροπές, ετοιμάζονται να εξασκήσουν τον όρο της σύμβασης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού, ο οποίος προβλέπει αυτόματη -μερική- μετατροπή, σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, με στόχο την επαναφορά τους σε θετικό επίπεδο.

Πηγή Euro2day