Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση NPLs 2 δισ. σε CarVal και Intrum

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση NPLs 2 δισ. σε CarVal και Intrum.

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 21ης Ιουνίου 2018, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι στις 2 Ιουλίου 2018 ολοκλήρωσε τη διάθεση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων λιανικής και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 2 δισ. περίπου, στις εταιρείες CarVal Investors και Intrum.