Εθνική Τράπεζα: Στρατηγική επιλογή η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Περίπου 200 επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Growth της Εθνικής. Γιατί επελέγη ο συγκεκριμένος τομέας. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες. Τα επόμενα βήματα.

 

Στη θεσμοθέτηση μιας παλέτας ενεργειών με την ονομασία Growth-Excellence in Greek Agri-Food που φιλοδοξεί να ενισχύσει κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, έχει προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα.

Κατανοώντας πλήρως την ανάγκη για την ανάληψη πρωτοβουλιών προστιθέμενης αξίας και δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, η Εθνική, μέσω του Growth, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στην προσθήκη αξίας στο δυναμικά αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα.

Με το κύρος και την αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας , το Growth φιλοδοξεί να αποτελέσει σταθερό πυλώνα ανάπτυξης κάθε μικρομεσαίου επιχειρηματία που θέλει να δει τα τυποποιημένα προϊόντα του να κατακτούν την εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές, μέσα από ένα πλέγμα συνεργασιών και συνεργειών, με κεντρικούς άξονες την καινοτομία στην παραγωγή και τυποποίηση, την απαράμιλλη ποιότητα και τη δυναμική επέκτασης.


Δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έως αυτή τη στιγμή έχουν ενισχυθεί περίπου 200 εταιρείες τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, κυρίως μέσω δράσεων προβολής, δικτύωσης και επιβράβευσης.

Η πρωτοβουλία Growth εστιάζει κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ή τυποποιήσει το τελικό προϊόν τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους επεξεργασίας και τυποποίησης, καθώς και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. Εταιρείες που έχουν μια δική τους μοναδική ιστορία ή κληρονομιά, που προσθέτει αξία στον Έλληνα ή ξένο καταναλωτή. Με την προσφορά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας διαχρονικά, έχουν καταστεί ή έχουν τη δυνατότητα να καταστούν ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.


Στρατηγική επιλογή

Για την Εθνική Τράπεζα, η έμφαση στην αγροδιατροφή δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς ο ευρύτερος αγροδιατροφικός τομέας διαθέτει αξιόλογα περιθώρια βελτίωσης και συνεισφοράς στο ΑΕΠ, λόγω της δυναμικά αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο και της μοναδικότητας του ελληνικού αγροτικού προϊόντος.

Σύμφωνα με σχετικές κλαδικές μελέτες της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας   αποδεικνύεται από τη μια το έλλειμμα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και από την άλλη οι μεγάλες δυνατότητες σύγκλισής της προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύγκλιση που θα μπορούσε να συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα €12,2 δισ. ετησίως στο ΑΕΠ και να δημιουργήσει 200.000 νέες θέσεις εργασίας.

Θετικό είναι, επίσης, και το γεγονός ότι ο κλάδος των τροφίμων αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός κατά τη διάρκεια της κρίσης, με κύκλο εργασιών €15 δισ. την τελευταία δεκαετία, λόγω της εντυπωσιακής αύξησης των εξαγωγών κατά 45%, η οποία εξισορρόπησε τη μειωμένη εσωτερική ζήτηση.


Προκλήσεις και ευκαιρίες

Είναι προφανές ότι η ελληνική αγροτική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας, των υψηλών προτύπων παραγωγής των χωρών του ανταγωνισμού και του χαμηλότερου κόστους παραγωγής τρίτων χωρών. Διαθέτει όμως και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό: εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες-μικροκλίματα καθώς και υψηλής διατροφικής αξίας και βιοποικιλότητας γεωργικά προϊόντα.

Επιπλέον παρουσιάζονται ευκαιρίες στις οποίες συγκαταλέγονται η αυξημένη ζήτηση από καταναλωτές για προϊόντα με ιστορία, μοναδικότητα ή καταγωγή, δηλαδή αξίες που προσδίδουν στην αναγνωρισιμότητα και την ανάπτυξη μιας μάρκας. Σημαντική πρόκληση για κάθε παραγωγό αποτελεί η δικτύωση με όλους τους εμπλεκόμενους της συναλλακτικής αλυσίδας, αγοραστές και logistics, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της πρωτοβουλίας Growth.


Τα επόμενα βήματα

Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών πολύπλευρης συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου, ώστε να αναπτύξουν ή και να εμβαθύνουν τις συνεργασίες τους με εμπορικές εταιρείες ή να συμβληθούν με ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.

Μέσω της πρωτοβουλίας οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πετύχουν την περαιτέρω προβολή τους, την ενίσχυση των σημάτων τους, καθώς και την επιβράβευσή τους από καταξιωμένους θεσμούς βραβείων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συνεργασία με τον βρετανικό θεσμό Great Taste Awards που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών διεθνώς, στη δικτύωση των Ελλήνων παραγωγών με διεθνείς αγοραστές, αλλά και τη δημιουργία ευκαιρίας για τα ελληνικά προϊόντα, ώστε να παρουσιαστούν και να δοκιμαστούν από καταναλωτές τους εξωτερικού.