Εθνική Τράπεζα: Τι απαντά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την Εθνική Πανγαία

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Ε.Κ., αναφορικά με εξελίξεις σχετικά με αποεπένδυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την εταιρεία "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ",


 η ΕΤΕ σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι, σύμφωνα και προς όσα η Τράπεζα γνωστοποίησε με την από 4.1.2019 ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, έχει παραταθεί η διάρκεια της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ της Τράπεζας και του ομίλου INVEL μέχρι την 31/3/2019.
Αντίστοιχα, έχει παραταθεί το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών που κατέχει η ΕΤΕ από τον όμιλο INVEL (call option) στη μεσοσταθμική τιμή μετοχής της "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ" του τελευταίου τριμήνου του 2018, με βάση τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στη "Συμφωνία Μετόχων", όπως αυτή ισχύει.
Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, έως σήμερα η Τράπεζα δεν έχει λάβει γνωστοποίηση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της Invel, ούτε έχει καταρτίσει οποιαδήποτε σχετική συμφωνία μαζί της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου της 18.3.2019.