Εθνική: Υπέβαλε την ετήσια έκθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -0,75% ενημερώνει ότι υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission, "SEC") την Ετήσια Έκθεση Form 20-F για το έτος 2017.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.