Τέλη Ιανουαρίου 4-5 προσφορές για τα NPEs 2 δισ που αφορούν 40 χιλ. ακίνητα – Στον Καναδά η διοίκηση

Η τιτλοποίηση δεν αποτελεί πώληση αλλά σίγουρα θα ασκηθεί πίεση από το fund που θα πλειοδοτήσει στους κατόχους των 40.000 ακινήτων για ρυθμίσεις των προβληματικών στεγαστικών δανείων.


Τέλη Ιανουαρίου 2019 αναμένεται να υποβληθούν οι προσφορές από 4-5 ενδιαφερόμενα funds για την τιτλοποίηση 2 δισεκ. προβληματικών στεγαστικών δανείων τα οποία αντιστοιχούν σε 40.000 ακίνητα.
Η τιτλοποίηση δεν αποτελεί πώληση αλλά σίγουρα θα ασκηθεί πίεση από το fund που θα πλειοδοτήσει στους κατόχους των 40.000 ακινήτων για ρυθμίσεις των προβληματικών στεγαστικών δανείων.
Στόχος είναι ο τελικός αγοραστής να καθοριστεί τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου του 2019.
Η τιτλοποίηση των 2 δισεκ. προβληματικών στεγαστικών δανείων θα προηγηθεί του σχεδίου απορρόφησης της Grivalia και εν συνεχεία σύστασης SPV εταιρίας ειδικού σκοπού όπου θα ενταχθούν έως 7 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Αν και είναι το πρώτο εγχείρημα ωστόσο ειδικά στην Eurobank θα πρέπει να σταθμιστούν τα εξής
-Ο αγοραστής της τιτλοποίησης των 2 δισεκ. προβληματικών στεγαστικών δανείων θα είναι ο ίδιος με τον επενδυτή που θα αναλάβει το SPV για τα 7 δισ;
-Από τους 4-5 υποψηφίους φαίνεται ότι δύο είναι οι βασικοί Fortress και Pimco. 


-Τα αστικά ακίνητα έχουν μεγαλύτερη αξία από τα εμπορικά ακίνητα και εάν ναι πως θα αποκτηθεί ο έλεγχος όταν υπάρχουν νομικά θέματα;
-Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις που αφορούν τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια δεν αποτελούν αντικίνητρο τουλάχιστον για ορισμένα funds.
-To mezzanine ομόλογο που θα εκδώσει η Eurobank - το senior έχει εξασφαλιστεί - θα κρίνει την επιτυχία του εγχειρήματος.
Η δομή του σχεδίου
Για την τιτλοποίηση των 2 δισεκ. προβληματικών στεγαστικών δανείων θα εκδοθούν 3 ομόλογα.
Ένα senior bond ύψους 1 δισεκ. ευρώ το οποίο θα αγοράσει η Eurobank
Ένα mezzanine bond - μεσαίο ομόλογο - ύψους 250 - 300 εκατ ευρώ περίπου που θα πουλήσει σε ξένο επενδυτή
Ένα junior bond ονομαστικής αξίας 700 εκατ και μηδενικής αξίας που επίσης θα αγοράσει ο επενδυτής.
Πρακτικά η Eurobank εκδίδει 3 ομόλογα τα οποία το κύριο ομόλογο το διακρατεί και πουλάει στον επενδυτή 2 άλλα ομόλογα mezzanine και junior ύψους 1 δισεκ. ευρώ ονομαστικής αξίας.
Ο επενδυτής θα αγοράσει το mezzanine bond με discount το οποίο υπολογίζεται τουλάχιστον σε 40% δηλαδή η Eurobank θα επωμιστεί μια ζημία 180 εκατ ευρώ....


Τι κερδίζει η Eurobank;

Εάν η τράπεζα πουλούσε 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια σε σημερινές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το coverage ratio NPEs στα στεγαστικά είναι 40,7% και συμπεριλαμβάνοντας και μερικώς την αξία των collaterals θα ενέγραφε μια ζημία 700 εκατ ευρώ.
Δηλαδή εάν πουλούσε σήμερα 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια θα ενέγραφε μια ζημία περίπου 700 εκατ προφανώς εξέλιξη καταστροφική γιατί θα μείωνε και τα κεφάλαια της 700 εκατ.
Με την τιτλοποίηση ουσιαστικά αφαιρεί από τα χαρτοφυλάκια της 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια με ζημία 180 εκατ ευρώ την οποία σε μεγάλο βαθμό θα καλύψει μέσω του μηχανισμού της τιτλοποίησης.
Η Eurobank επέλεξε ένα αρκετά ρηξικέλευθο τρόπο χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 5 μήνες προετοιμασίας ώστε να εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές κυρίως τον SSM.
Η Eurobank δεν προσθέτει κεφάλαια με την τιτλοποίηση αλλά βρήκε ένα τρόπο να πουλήσει προβληματικά στεγαστικά δάνεια με το χαμηλότερο δυνητικό κόστος με την χαμηλότερη δυνητική ζημία.
Τα 3 ομόλογα της Eurobank θα είναι ελληνικού δικαίου και όχι αγγλικού και θα επιτρέψουν στην Eurobank αντλώντας 120 εκατ από τον επενδυτή να τα χρησιμοποιήσει για νέες προβλέψεις στο μέλλον.


Η διοίκηση της Eurobank στον Καναδά

Στον Καναδά βρίσκεται η διοίκηση της Eurobank υπό τον Φωκίωνα Καραβία ώστε να παρουσιάσει στον μέτοχο το Fairfax την πορεία εξέλιξης του σχεδίου απορρόφησης της Grivalia και ακολούθως σύστασης του SPV όπου θα μεταφερθούν 7 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Ταυτόχρονα θα γίνει και μια ενημέρωση για τους στόχους του 2019, για την τιτλοποίηση των 2 δισεκ. προβληματικών δανείων και βεβαίως τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ελλάδα - πολιτικές και οικονομικές