Eurobank: Ξεκινά το πρώτο mega-deal για 'κόκκινα'δάνεια

Δυνατότητα να δώσουν προσφορά, είτε για «κόκκινα» δάνεια μόνο 2 δισ. ευρώ, είτε για 2+7 δισ. ευρώ και την απόκτηση τουλάχιστον του 70% της FPS, θα έχουν όσοι περάσουν στο δεύτερο γύρο του Pillar. Πότε ανοίγουν τα VDRs.

 

Έτοιμη να ξεκινήσει ένα σύνθετο και απαιτητικό τεχνικά εγχείρημα, που θα οδηγήσει στη μείωση των «κόκκινων» δανείων της κατά 9 δισ. ευρώ, στην ανάθεση σε τρίτο της διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs) και στην είσπραξη περίπου 500 εκατ. ευρώ, είναι η Eurobank.

Ένα μήνα μετά την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων (project Pillar), οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ, η τράπεζα είναι έτοιμη να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, για το ποιοι πέρασαν στη δεύτερη φάση και κυρίως για το πώς θα συνδεθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός με αυτόν της τιτλοποίησης καταγγελμένων δανείων 7 δισ. ευρώ(project Cairo) και την πώληση της FPS.

Η καθυστέρηση στην εκκίνηση της δεύτερης φάσης του project Pillar οφείλεται, όπως έγραψε το Euro2day.gr, στην ανάγκη να συνδεθούν τα τρία deals με τρόπο που να επιτυγχάνεται ενίσχυση του ενδιαφέροντος, χωρίς να προκύπτουν λειτουργικά προβλήματα.


Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα έχει καταλήξει στο εξής σχήμα: να δοθεί η δυνατότητα σε όσους περάσουν στη δεύτερη φάση του project Pillar να μπορούν να καταθέσουν προσφορές, είτε μόνο για το συγκεκριμένο προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο, είτε και για τα τρία projects (Pillar, Cairo και πώληση FPS).

Τις επόμενες ημέρες, αφού σταλεί το process letter, θα διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της διάρθρωσης του πρώτου mega deal για τα εγχώρια «κόκκινα» δάνεια, από το οποίο η Eurobank προσδοκά ότι θα εισπράξει περίπου 500 εκατ. ευρώ, θα απο-ενοποιήσει κόκκινα δάνεια 9 δισ. ευρώ και θα πωλήσει την εταιρεία διαχείρισης των NPEs του ομίλου.

Σύμφωνα με ενδιαφερόμενους επενδυτές, το πιθανότερο σενάριο είναι κατά τη διάρκεια του due diligence για το Pillar να ανοίξει και το Virtual Data Room για το project Cairo, καθώς και τη συνδεδεμένη με αυτό πώληση της FPS.

Έτσι, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν ταυτόχρονα την τιτλοποίηση των 2 δισ. (project Pillar) για να καταθέσουν δεσμευτικές και την τιτλοποίηση των 7 δισ. ( project Cairo) όπως και την προς πώληση FPS, για να αποφασίσουν αν θα καταθέσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (σ.σ. μη δεσμευτικές προσφορές).


Πώς θα εισπραχθούν περίπου 500 εκατ. ευρώ

Στην τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ (project Pillar), ο προτιμητέος επενδυτής καλείται να αγοράσει το σύνολο των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note), ονομαστικής αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Στην τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo), τα οποία είναι είτε καταγγελμένα είτε σε βαθιά καθυστέρηση, θα πωληθεί σε επενδυτή μια «φέτα» από το mezzanine τίτλο (σ.σ. ως το 30% των ομολογιών) και το υπόλοιπο θα αποδοθεί δωρεάν στους μετόχους του ομίλου.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο mezzanine τίτλος θα έχει ονομαστική αξία πέριξ των 400 εκατ. ευρώ. Αν οι εκτιμήσεις τους είναι σωστές, θα διατεθούν ομολογίες αξίας έως 120 με 130 εκατ. ευρώ.

Το πώς θα αποτιμηθούν από τους επενδυτές είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αυτή τη στιγμή, αφενός, λόγω της έλλειψης στοιχείων για τα χαρακτηριστικά των εξασφαλίσεων του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου, αφετέρου, επειδή μαζί με τη «φέτα» του mezzanine προβλέπεται να πωληθεί και τουλάχιστον το 70% της FPS, της θυγατρικής, που θα διαχειρίζεται όλα τα εν Ελλάδι NPEs του ομίλου Eurobank, ενώ έχει και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων.

Η τράπεζα εκτιμά ότι από την πώληση της FPS θα εισπράξει περίπου 300 εκατ. ευρώ. Δεν έχει, όμως, διευκρινισθεί αν στο παραπάνω προσδοκώμενο έσοδο περιλαμβάνεται και η είσπραξη από την πώληση ποσοστού ως 30% του mezzanine bond.


Στρατιές συμβούλων

Για τα τρία projects, που αποτελούν την πρώτη μεγάλη συναλλαγή για «κόκκινα» δάνεια, η Eurobank έχει προσλάβει... στρατιά συμβούλων. Στον εν εξελίξει διαγωνισμό τιτλοποίησης κόκκινων στεγαστικών (project Pillar), ρόλο συμβούλων έχουν οι Morgan Stanley και Alantra.

Για την πώληση τουλάχιστον του 70% της FPS έχει προσληφθεί, ως βασικός σύμβουλος, η ιταλική Mediobanca, ενώ για το project Cairo, η PwC. Για την απαραίτητη προεργασία στα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια δουλεύουν επιπρόσθετα αρκετές ακόμη εταιρείες συμβούλων.


Τα οφέλη για την τράπεζα

Αν πωληθεί ικανός αριθμός ομολογιών ενδιάμεσου ρίσκου (mezzanine note) στις δύο τιτλοποιήσεις και πληρούνται κάποιες άλλες εποπτικές απαιτήσεις, η στάθμιση των senior note τίτλων, που θα διακρατήσει ο όμιλος Eurobank, στο σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό θα είναι πολύ μικρή.

Με την παραπάνω δομή, η τράπεζα θα μειώσει κατά τουλάχιστον 9 δισ. ευρώ τα NPEs εντός του 2019, τα οποία από 15,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018 (σ.σ. ο επίσημος στόχος) θα πέσουν στα επίπεδα των 6 δισ. ευρώ, με τον CET I να παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα του 12%.

Θα καταστεί, έτσι, η πρώτη εγχώρια τράπεζα που επιστρέφει σε κανονικότητα καθώς οι προβλέψεις θα μειωθούν, η κερδοφορία θα βελτιωθεί, όπως και η ρευστότητα, ενώ θα απαγκιστρωθεί από τη διαχείριση του αποθέματος των NPEs, μειώνοντας το προσωπικό της.

Τέλος, η πώληση της FPS, με «προίκα» την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει εν Ελλάδι ο όμιλος, θα οδηγήσει πιθανότατα σε εξοικονόμηση δαπανών μισθοδοσίας, ενισχύοντας περαιτέρω κερδοφορία και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE).