Εξελίξεις για ΛΕΠΕΤΕ

Συνάδελφοι,

Μετά την συγκέντρωση της 21-09-2017 στο Κεντρικό Κατάστημα, στη συνάντηση των Εκπροσώπων Εργαζομένων και Συνταξιούχων με το Δ/ντα Σύμβουλο κ. Φραγκιαδάκη είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί πρόταση από τεχνικό κλιμάκιο της ΕΤΕ, σχετικά με τον ΛΕΠΕΤΕ.

Το τεχνικό κλιμάκιο στη νέα συνάντηση με τους Εκπροσώπους Εργαζομένων και Συνταξιούχων, στην οποία παρανόμως δεν κλήθηκε ο ΣΕΠΕΤΕ, κατέθεσε ξανά, όπως πληροφορηθήκαμε, το τελεσίγραφο του Δ/ντα Συμβούλου κ. Φραγκιαδάκη.

Στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ στις 23-10-2017 ο κ. Φραγκιαδάκης γνωστοποίησε την πρόθεση της Διοίκησης να διακόψει τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ από την ΕΤΕ.

Είναι άξιον αναφοράς, πώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ δεν αντιλαμβάνονται ότι η άρνηση εκπλήρωσης εγγυημένων υποχρεώσεων από την Τράπεζα την καθιστά αναξιόπιστη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη λειτουργία της και τον αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Γεννιούνται ισχυρές αμφιβολίες για την ικανότητα τους να συμμετέχουν στη διοίκηση ενός ιδρύματος του μεγέθους και της ιστορίας της ΕΤΕ.

Η δε αναφορά του Διευθύνοντος Συμβούλου, στη δεύτερη επιστολή του της 27-09-2017 προς τα εργατικά σωματεία μας, ότι θα χρεοκοπήσει η Τράπεζα αν συνεχιστεί η καταβολή στο ΛΕΠΕΤΕ, δεν ευσταθεί, διότι οι τράπεζες δεν χρεοκοπούν αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις τους, αλλά όταν λαμβάνουν λανθασμένες επιχειρηματικές αποφάσεις σε θέματα θαλασσοδανείων, μη αποδοτικών επενδύσεων, διογκώνοντας το λειτουργικό κόστος με προσλήψεις υψηλόβαθμων συμβούλων αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας, και φυσικά με αλόγιστες σπατάλες.

Θυμίζουμε ότι ο ΛΕΠΕΤΕ λειτουργεί από το 1949 ως οιονεί Συνταξιοδοτικό FUND, που τη διαχείριση του λογαριασμού και την εγγύηση των καταβολών είχε ουσιαστικά η εκάστοτε Διοίκηση της ΕΤΕ.

Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, που έχουν την ευθύνη της καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΤΕ, θα πρέπει, εφ' όσον δεν γίνει η καταβολή του επικουρικού βοηθήματος, με συνέπεια τη μονομερή απόσυρση της εγγύησης, να γνωρίζουν ότι:

  1. Θα πρέπει να σταματήσει η παρακράτηση του 12,5% στους εν ενεργεία υπαλλήλους, στους οποίους γίνονται κρατήσεις για τον ΛΕΠΕΤΕ και ισόποσα να αυξηθεί η μισθοδοσία τους, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2017.
  2. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπολογισθούν και να επιστραφούν οι μέχρι τώρα καταβολές των υπαλλήλων και συνταξιούχων εντόκως (με το εκάστοτε δικαιοπρακτικό επιτόκιο της Τραπέζης της Ελλάδος).
  3. Το Δ.Σ. της ΕΤΕ θα πρέπει να ενημερώσει τους Συλλόγους για την λειτουργία και τις αποδόσεις του έντοκου λογαριασμού επικούρησης από το 1949 έως και σήμερα.

Τέλος, σημειώνουμε, προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ και τους προέδρους των επιτροπών, ότι η συνέχιση της παρακράτησης επιφέρει νομικές συνέπειες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ