Γιατί οι δανειστές απέρριψαν 3 φορές την σύσταση bad bank στην Ελλάδα; 

Η μόνη σοβαρή και μικρότερου ρίσκου πρόταση είναι το ιταλικό μοντέλο με τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων, μοντέλο που ξεκίνησε η Eurobank και θα υλοποιήσει προσεχώς.


Και ενώ γνωρίζαμε ότι οι τράπεζες θα δώσουν τιτάνια μάχη για να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των NPEs έως το 2021 ξαφνικά μας προέκυψαν μοντέλα. 

Έχουμε το Ιταλικό μοντέλο με τις τιτλοποιήσεις 20 δισεκ. προβληματικών δανείων και έκδοση τραπεζικών ομολόγων 6-7 δισεκ με εγγύηση δημοσίου.
Έχουμε το μοντέλο της ΤτΕ όπου θα μεταφερθούν σε ένα SPV έως 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια μαζί με έως 7,5 δισεκ. κεφάλαια DTC και θα εκδοθούν πάνω από 10 δισεκ. ομόλογα.
Έχουμε το Κυπριακό μοντέλο όπου το κράτος θα επιδοτεί το 33% της μηνιαίας δόσης για την αποπληρωμή ενός δανείου που καθίσταται ενήμερο.
Πολλά μοντέλα λοιπόν και ο βασικός φόβος των τραπεζιτών είναι ο εξής απλός.
Οι πολίτες όταν βλέπουν πολλές προτάσεις για συλλογικές λύσεις σκέφτονται ως εξής άπαξ και έρχεται λύση γιατί να πληρώνω θα το τακτοποιήσω αργότερα.
Οι τραπεζίτες ανησυχούν μήπως υπάρξει βίαιη κόπωση στην προσπάθεια εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων. 


Υπάρχουν και άλλα ζητήματα

Οι δανειστές στο παρελθόν συνολικά 3 φορές απέρριψαν την λύση της bad bank, μια λύση που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος κυρίως γιατί ανησυχούσαν ότι θα περάσει λάθος μήνυμα στην κοινωνία και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της στις τράπεζες.
Άρα 3 φορές στο παρελθόν απορρίφθηκε η λύση της bad bank.
Ταυτόχρονα εγείρονται και άλλα ζητήματα.


Ποιος θα διοικεί την bad bank;
Υπάρχει η εντύπωση ότι θα είναι μια κρατική οντότητα όπου θα επικρατεί αδιαφάνεια.
Εάν είναι μοντέλο τύπου PQH τότε εγείρονται και άλλα ζητήματα διαφάνειας, λειτουργίας και πως έχει στηθεί αυτό το σχήμα των παλαιών bad bank της ΑΤΕ, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ.α.
Το σημαντικότερο όλων είναι το SPV που προτείνει η ΤτΕ θα στηριχθεί στα έως 7,5 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών που είναι φορολογική απαίτηση DTC και τι θα συμβεί όταν υπάρχουν ζημίες;
Ποιος θα πληρώσει τις ζημίες;
Τι θα συμβεί όταν οι τράπεζες εμφανίσουν ζημίες;
Ποιος θα πληρώνει τους τόκους των ομολόγων;
Μήπως το ελληνικό δημόσιο;
Η ΤτΕ πρέπει να αναφέρει ότι σε περίπτωση ζημίας θα πληρώσει την αποτυχία το ελληνικό δημόσιο.
Όχι η ΤτΕ που δεν έχει κεφάλαια, αλλά το δημόσιο και στο τέλος όλο αυτό το σκηνικό θα γυρίσει εναντίον των τραπεζών.


Συμπέρασμα

Η μόνη σοβαρή και μικρότερου ρίσκου πρόταση είναι το ιταλικό μοντέλο με τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων, μοντέλο που ξεκίνησε η Eurobank και θα υλοποιήσει προσεχώς.