Γόρδιος δεσμός το ΛΕΠΕΤΕ στην Εθνική Τράπεζα με την κυβέρνηση να παραμένει σε ρόλο θεατή

Ποια είναι τα κόστη που πρέπει να καλύψει η Εθνική Τράπεζα.

Σε γόρδιο δεσμό με προσωρινό θεατή την κυβέρνηση, άμεσα εμπλεκόμενους τους εκπροσώπου εργαζομένων και συνταξιούχων και την τράπεζα της Ελλάδος, εξελίσσεται το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ και της παραμονής των 17.000 συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΕΠ με ευνοϊκούς όρους.

Η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και οι εργαζόμενοι όπως δήλωσε στο ΒΝ ο υφυπουργός αρμόδιος για το ασφαλιστικό Νότης Μηταράκης αναμένουν τις προτάσεις της Εθνικής Τράπεζας για το ύψος χρηματοδότησης του ταμείου, ή σε διαφορετική περίπτωση την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ στις 2 Δεκεμβρίου για το νόμο Πετρόπουλου ΛΕΠΕΤΕ, και στις 17 στον Αρειο Πάγο κατά της απόφασης του ΣΤΕ που κέρδισαν οι συνταξιούχοι, καθώς η διαμεσολαβητική προσπάθεια του αρμόδιου υπουργού, βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν στην συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας, οι εκπρόσωποι της τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4618/2019 η ΕΤΕ υποχρεούται να αναλάβει δαπάνες σχετικές με υφιστάμενους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ.
Η Εθνική θεωρεί ότι στο πλαίσιο ισχύος του προηγούμενου καθεστώτος δεν έχει καμία υποχρέωση προς τους συνταξιούχους, καθώς επρόκειτο για πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών και όχι παροχών.

Να σημειωθεί ότι το επίμαχο άρθρο 24 του νόμου 4618/2019 προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η Εθνική θα πρέπει να καλύπτει τα εξής κόστη:
- από την 1η Ιανουαρίου και εφεξής, τις αναλογούσες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ. Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου 2019 ο συντελεστής ανερχόταν σε 3,5%, από την 1η Ιουνίου υποχώρησε στο 3,25% και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως την 31η Μαΐου 2022. Από την 1η Ιουνίου του 2022 θα πέσει στο 3%.
- αναδρομική πληρωμή των συντάξεων της περσινής χρονιάς (2018). Το κόστος, σύμφωνα με την τράπεζα, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 50 εκατ. ευρώ. 

Ο νόμος προβλέπει ότι ως το τέλος του περασμένου μήνα έπρεπε να καταβληθεί το ένα πέμπτο ( 1/5) του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο τμηματικά έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020.
- συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά 40 εκατ. ευρώ, ετησίως, για την πενταετία 2019-23.
- συμπληρωματική εργοδοτική εισφορά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εν συνεχεία, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με αναλογιστική μελέτη, που θα συνταχθεί από την Ελληνική Αναλογιστική Αρχή. 

Η τράπεζα δηλώνει ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει το σχετικό κόστος καθώς ο νόμος δεν παρέχει τη βάση επί της οποίας θα διενεργηθεί η αναλογιστική μελέτη, ούτε την απαιτούμενη σαφήνεια ως προ τον βαθμό κάλυψης τυχόν ελλειμμάτων από την πλευρά της τράπεζας.
- τις αναλογούσες εισφορές των εργαζομένων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2019.

Πηγή Bankingnews