Η Alpha bank θα αποκτήσει το ιδανικό διοικητικό σχήμα 

Αυτό που μπορούμε να πούμε - με γνώση από πηγή θεσμικού φορέα με μεγάλη παρέμβαση το τελευταίο διάστημα - είναι ότι σε ένα λογικό χρονικό διάστημα η Alpha bank θα αποκτήσει ιδανικό διοικητικό σχήμα.

Ο Δημήτρης Μαντζούνης ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank στην Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Ιουνίου θα ψηφιστεί για να ανανεωθεί η θητεία του με ποσοστό συντριπτικό.
Θα είναι μια επιβράβευση για το γεγονός ότι έχει διοικήσει καλά και επιτυχώς την Alpha bank.
Όμως ο ίδιος σε ένα βάθος μηνών - ίσως λίγων μηνών - θα δρομολογήσει την διάδοχη κατάσταση.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν αποφασιστεί από τον Δημήτρη Μαντζούνη πότε ο ίδιος θα αποχωρήσει, το διοικητικό σχήμα έχει συμφωνηθεί.

Ο Μαντζούνης θα έχει άξιο διάδοχο.