Η ανάκληση προβλέψεων η κρυφή κερδοφορία 400-500 εκατ των ελληνικών τραπεζών – Έρχονται τιτλοποιήσεις NPLs 6 δισ

Τιτλοποιήσεις ενήμερων και κόκκινων δανείων έως 6 δισ. σχεδιάζουν οι ελληνικές τράπεζες για να μηδενίσουν ELA. Οι τράπεζες διενεργούν προβλέψεις, σχεδόν 8-10 χρόνια δεν πληροφορούμαστε τίποτε άλλο ότι οι τράπεζες λόγω των προβληματικών δανείων έχουν διενεργήσει 55 δισεκ. προβλέψεις. 


Όμως πλησιάζει ο καιρός όπου θα υπάρξουν και κάποιες ανακλήσεις προβλέψεων δηλαδή εάν μια τράπεζα έχει διενεργήσει πρόβλεψη π.χ. 100 εκατ και την ανακαλέσει αυτό σημαίνει ότι θα εγγράψει καθαρό κέρδος 100 εκατ από την διαδικασία ανάκλησης πρόβλεψης.
Μέχρι τώρα δεν έχουμε ουσιώδεις ανακλήσεις προβλέψεων στο σύστημα κυρίως γιατί ακόμη παράγονται νέα προβληματικά ανοίγματα και επειδή προφανώς ακόμη η κατάσταση στις τράπεζες δεν έχει εξομαλυνθεί.


Η πρώτη τράπεζα που αναμένεται να προχωρήσει σε ανάκληση προβλέψεων θα είναι η Πειραιώς λόγω των δανείων του Λογοθέτη της Libra Group.
Όπως έχουμε τονίσει άπαξ και ο Λογοθέτης ουσιαστικά αποδεσμεύει 500 εκατ δάνεια από εταιρίες του και μεταφέρονται σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους - κινέζους, Fortress - πρακτικά βελτιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των δανείων αυτών και ως ενήμερα δάνεια η Πειραιώς θα μπορούσε να ανακτήσει προβλέψεις έως 80-100 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας Λογοθέτης διατηρεί επιπλέον 200 εκατ δάνεια στην Πειραιώς τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά. 


Σε κάθε περίπτωση πάντως εφόσον βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες στις αγορές το φαινόμενο της ανάκλησης προβλέψεων θα ενταθεί.
Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι υπάρχει κρυφό κέρδος στις τράπεζες 400-500 εκατ ευρώ μόνο από την διαδικασία ανάκλησης προβλέψεων και υπό ιδανικές συνθήκες θα μπορούσε το κέρδος αυτό να φθάσει και το 1 δισεκ.
Ωστόσο απέχει πολύ το τραπεζικό σύστημα από τις ιδανικές συνθήκες. 


Με βάση μια ανεπίσημη έρευνα συστημικής τράπεζας εάν η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος σταθεροποιηθεί πάνω από 2,5% και βελτιωθούν οι αξίες των collaterals δηλαδή αρχίσουν να αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων το φαινόμενο της ανάκλησης προβλέψεων θα μπορούσε να ενταθεί.
Η περίπτωση της Libra έρχεται να αποδείξει ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που συμβάλλουν στην εξυγίανση του κλάδου.
Π.χ. δεν υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια πρωτοβουλία επιχειρηματία να κλείσει 500 εκατ ευρώ σε δάνεια, όχι να τα επιμηκύνει ή αναδιαρθρώσει όπως όλοι αλλά να κλείσει μεταβιβάζοντας τα.
Το παράδειγμα αυτό μπορεί να βρει μιμητές χωρίς την πίεση του νόμου.
Τιτλοποιήσεις ενήμερων και κόκκινων δανείων έως 6 δισ. σχεδιάζουν οι ελληνικές τράπεζες για να μηδενίσουν ELA 


Σε μπαράζ τιτλοποιήσεων ενήμερων αλλά και κόκκινων δανείων έως 6 δισεκ. ευρώ θα προχωρήσουν οι ελληνικές τράπεζες τους επόμενους μήνες με στόχο να ενισχύσουν την ρευστότητα τους και επιταχύνουν την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους.
Οι τιτλοποιήσεις στο παρελθόν ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από τις ελληνικές τράπεζες.
Σε κάθε περίπτωση πολλοί ξένοι οίκοι έχουν πλησιάσει τις ελληνικές τράπεζες και προτείνει μεταξύ άλλων τιτλοποιήσεις κυρίως μέσω έκδοσης ομολόγων senior και Junior.
Οι τιτλοποιήσεις αποτελούν εργαλείο αύξησης της ρευστότητας οπότε και οι τράπεζες θα μηδενίσουν το ELA την έκτακτη παροχή ρευστότητας. 


Εφόσον οι τιτλοποιήσεις προχωρήσουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων οι τράπεζες θα μηδενίσουν το ELA το αργότερο αρχές 2019. 


Οι τράπεζες θα εκδίδουν ομόλογα τα οποία θα πουλούν σε τελικούς επενδυτές.
Μέσω της τιτλοποίησης θα βελτιώσουν και την κεφαλαιακή τους επάρκεια καθώς θα μεταβληθεί το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό.
Οι τράπεζες πάντως μεταξύ άλλων το αργότερο μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2019 δηλαδή σε διάστημα 7-10 μηνών σχεδιάζουν να ανακοινώσουν ένα πλαίσιο - στόχων για το διάστημα 2020 με 2022 για την περαιτέρω μείωση των NPEs σε κάτω από 20%.
Οι στόχοι θα τεθούν επίσημα από τον SSM το Καλοκαίρι του 2019 αλλά οι τράπεζες θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν σχέδια μείωσης των προβληματικών τους δανείων από 95 δισεκ. σε κάτω από 20 δισεκ. δηλαδή μείωση στο διάστημα 2017 με 2022 πάνω από 75 δισεκ. ευρώ.