Πως δύο deal 117 εκατ έχουν μηδενική αξία στον ισολογισμό

Γιατί η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμάει την Attica bank ωσάν να μην έχει κεφάλαια;


Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διοίκηση Ρουμελιώτη και Πανταλάκη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ισορροπήσουν την μπαταρισμένη σκούνα που ονομάζεται Attica bank.
Η διοίκηση προσπαθεί να βρει λύσεις και το bankingnews παρά την κριτική που έχει ασκήσει για χρόνια στην Attica bank, άφησε τον χρόνο να κυλήσει ώστε να διαπιστώσει εάν οι παρεμβάσεις έχουν αποτέλεσμα.
Πλέον νέα χρονιά και μετά από μια σχετικά σιωπηρή περίοδο 5 μηνών ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση της Attica bank.
Μια τράπεζα με 583-584 εκατ κεφάλαια και έχει χρηματιστηριακή αξία 53 εκατ ευρώ δηλαδή P/BV 0,090...
Γιατί η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμάει την Attica bank ωσάν να μην έχει κεφάλαια; 


Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η εξήγηση δίδεται στο γεγονός ότι η Attica bank ενώ υλοποίησε δύο σημαντικές κινήσεις μέσω της τιτλοποίησης NPEs συνολικά 2 δισεκ. ευρώ αντλώντας 117 εκατ ευρώ 70 εκατ από την πρώτη τιτλοποίηση και 47 εκατ από την δεύτερη τιτλοποίηση, το αποτέλεσμα είναι...ότι εμφάνισε ξανά ζημίες στο 9μηνο του 2018 και μείωση κεφαλαίων.
Και ενώ οι ζημίες δικαιολογούνται, η μείωση των κεφαλαίων αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο.
Ας δούμε ορισμένα δεδομένα τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Attica bank κάτω από οποιαδήποτε σενάριο η τράπεζα έχει πρόβλημα.
Στο τέλος του 2018 θα ενσωματώσει τα 47 εκατ κέρδος από την τιτλοποίηση 701 εκατ προβληματικών ανοιγμάτων.
Όμως επειδή ήδη εμφάνισε ζημία 36 εκατ στο 9μηνο και θα υπάρξουν και κάποιες ακόμη στο δ΄ τρίμηνο του 2018 από τα 47 εκατ κέρδους θα μείνουν τα 7 εκατ.
Άρα ενώ η Attica bank είχε 633 εκατ κεφάλαια θα βρεθεί τέλος του 2018 με 590 εκατ ευρώ από 584 εκατ στο 9μηνο του 2018.


Και ενώ οι ζημίες αποδίδονται και στις έκτακτες προβλέψεις για το προσωπικό - και όχι μόνο - εάν αν αναλυθεί η λογιστική κατάσταση προκύπτει ότι μια τράπεζα που σε ετήσια βάση έχει 81 εκατ έσοδα, 68 εκατ έξοδα και μόνο οι προβλέψεις να είναι 10 εκατ αντί 27 με 28 εκατ δεν θα μπορεί να επιτυγχάνει στο καλύτερο σενάριο 12-13 εκατ προ φόρων κέρδη.
Όμως αυτό είναι το άριστο σενάριο που δεν θα επιβεβαιωθεί.
Μια τράπεζα με 590 εκατ κεφάλαια τέλη 2018 με 417 εκατ αναβαλλόμενη φορολογία και ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11,875% - παραδόξως μικρότερο από τις μεγάλες τράπεζες με εντολή ΤτΕ - και συνολικό CET1 στο 12,2%...η Attica bank συνεχίζει να έχει θολό μέλλον. 


Αυτό που δυστυχώς δεν θέλουν πολλοί στην Attica bank να αναγνωρίσουν είναι ότι η τράπεζα κάτω από οποιαδήποτε σενάριο απλά φυτοζωεί, η σκούνα έχει πάρει νερά, τα στραβόξυλα έχουν σαπίσει, τα μαδέρια έχουν σαπίσει και επαφίεται η τύχη στον καπετάνιο ή στους καπεταναίους γιατί είναι δύο στην Attica bank.