Η Ελλάδα χάνει και την νέα ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ – Το investment grade το 2021 πιθανότατα θα αποδειχθεί φιάσκο

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα χάνει και αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που αποτελεί μια ακόμη αποτυχημένη νομισματική παρέμβαση της ΕΚΤ στην ευρωζώνη.

Η Ελλάδα χάνει και την νέα ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ καθώς το νέο αδύναμο πρόγραμμα που ανακοίνωσε θα έχει χρονική διάρκεια 12 ή 14 μηνών διάστημα που είναι αδύνατο η Ελλάδα να έχει αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα.

Στην καλύτερη περίπτωση η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα το 2021 αλλά ακόμη και το 2021 μπορεί να αποδειχθεί φιάσκο.

Έχει καλλιεργηθεί μια ψευδαίσθηση ότι με άνεση οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody's, Fitch και Standard and Poor's θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα.
Επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ελληνικά ομόλογα δεν θα είναι junk δηλαδή σκουπίδια αλλά θα φέρουν επενδυτική βαθμίδα δηλαδή ΒΒΒ- ή υψηλότερα και θα είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Παραβλέπουν όμως όλοι ότι η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες π.χ. Κύπρο έχει μια ουσιώδη ιδιαιτερότητα.

Η Ελλάδα σε αντίθεση με την Κύπρο, ή την Πορτογαλία ή την Ιταλία, δεν διαθέτει βιώσιμο χρέος.
Τα μέτρα που έχουν παρθεί ορίζουν ότι έως το 2032 το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και από το 2033 και ακολούθως θεωρείται μη βιώσιμο.
Λόγω της έλλειψης βιωσιμότητας οι δανειστές επέβαλλαν στην Ελλάδα έως το 2022 να διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ετησίως και από το 2023 έως το 2060 το πρωτογενές πλεόνασμα θα μειωθεί στο 2,2%.
Ακόμη και εάν θεωρητικά μειωνόταν το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,2% από σήμερα πάλι θα εγείρετο θέμα βιωσιμότητας.

Μόνο η διατήρηση υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος είναι απόδειξη ότι οι δανειστές έχουν αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Σε αυτή την περίπτωση θα είναι ανακόλουθο η Ελλάδα να διαθέτει στο μέλλον π.χ. επενδυτική βαθμίδα και ταυτόχρονα να διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% επί του ΑΕΠ.
Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα βιαστούν να αναβαθμίσουν την Ελλάδα.
Όσο πλησιάζει προς την επενδυτική βαθμίδα απέχει τρεις κλίμακες τόσο πιο δύσκολη θα καθίσταται η αναβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα χάνει και αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που αποτελεί μια ακόμη αποτυχημένη νομισματική παρέμβαση της ΕΚΤ στην ευρωζώνη.
Για την ιστορία πάντως εάν η Ελλάδα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μόνο 12 δισεκ. ομόλογα θα εντάσσονταν στα πλάνα αγορών της ΕΚΤ.

Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί και για τους επόμενους 24 μήνες η Ελλάδα δεν θα πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πηγή Bankingnews