Η επιδότηση των 50 εκατ ανά τράπεζα μέσω του νόμου Κατσέλη προσκρούει στις αντιρρήσεις του SSM

Πιθανότητα θα υπάρξουν αλλαγές στο πλαίσιο του νέου νόμου Κατσέλη όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα.


Σοβαρές αντιρρήσεις στον βασικό κορμό του νέου νόμου Κατσέλη εγείρει ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών με βάση τραπεζικές πηγές.
Με βάση τον διάδοχο νόμο Κατσέλη που έχει σταλεί στον SSM από την ελληνική κυβέρνηση για να αξιολογηθεί φαίνεται ότι υπάρχουν 5 σημεία στα οποία εστιάζονται οι διαφωνίες και αντιρρήσεις του SSM.
Μια εξ αυτών είναι τα όρια των εμπορικών τιμών των ακινήτων στις 130 χιλιάδες και των αντικειμενικών τιμών στα 250 χιλιάδες ευρώ.
Όμως έχει ανακύψει σοβαρό πρόβλημα και στο ζήτημα της επιδότησης του κράτους προς τις τράπεζες εφόσον δάνεια μετατρέπονται από κόκκινα σε ενήμερα.
Με βάση το σχέδιο νόμου οι τράπεζες θα μπορούσαν δυνητικά να λάβουν 50 εκατ η κάθε μια ή 200 εκατ οι 4 μεγάλες συστημικές ως επιδότηση για τα προβληματικά δάνεια που γίνονται ενήμερα και εφόσον πληρούνται οι όροι της επιδότησης π.χ. κατώτερα όρια προστασίας ακινήτων, ετήσια εισοδήματα κ.α. 


Με βάση καλά ενημερωμένη πηγή ο SSM θέτει το εξής ζήτημα.
Γιατί θα πρέπει ένας πολίτης να τυγχάνει επιδότησης για δάνειο που ήταν μη εξυπηρετούμενο και μετατρέπεται σε ενήμερο και ένας άλλος πολίτης που είναι συνεπής και έχει τα ίδια κριτήρια εισοδηματικά και εμπορικών τιμών να μην απολαμβάνει της επιδότησης του κράτους.
Δεν τίθεται μόνο θέμα state aid δηλαδή κρατικής βοήθειας, το οποίο θα μπορούσε ως εμπόδιο να ξεπεραστεί αντίο να δίδονται π.χ. τα 50 εκατ τον χρόνο σε κάθε τράπεζα να κατατίθενται σε ενδιάμεσο λογαριασμό.
Το βασικό θέμα σχετίζεται με την δικαιοσύνη και ισονομία. 


Ας πάρουμε ένα παράδειγμα.
Υπάρχει ο πολίτης Α που έχει δηλώσει αδυναμία να πληρώνει την δόση στεγαστικού δανείου και έχει εισόδημα 20 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο και εμπορική αξία ακινήτου 120 χιλιάδες ευρώ.
Ο πολίτης Α με βάση το νέο πλαίσιο νόμου θα τύχει της επιδότησης στην δόση του π.χ. 600 ευρώ το μήνα τα 200 ευρώ θα τα εισφέρει το κράτος.
Υπάρχει και ένας πολίτης Β που συνεχίζει να πληρώνει το στεγαστικό του δάνειο κανονικά με τεράστιο κόστος για τον ίδιο και την οικογένεια του, έχει εισόδημα 20.000 ευρώ ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου του είναι 120 χιλιάδες ευρώ.
Ο πολίτης Β δεν θα πάρει καμία επιδότηση.
Ο πολίτης Α που δεν πλήρωνε για αντικειμενικούς λόγους - εξαιρούμε τον δόλο - και θα επιδοτηθεί και ο πολίτης Β που ήταν πάντα συνεπής δεν θα λάβει καμία στήριξη. 


Υπάρχει εδώ δικαιοσύνη;
Στο ζήτημα αυτό έχει εστιαστεί ο SSM από ότι αναφέρουν τραπεζικές πηγές και όχι όμως μόνο σε αυτό καθώς υπάρχουν 5 σημεία στο νέο νόμο Κατσέλη που ο SSM είναι αρνητικός ή έχει ενστάσεις.
Πιθανότητα θα υπάρξουν αλλαγές στο πλαίσιο του νέου νόμου Κατσέλη όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα.