Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαφωνεί με τα σχέδια της ΤτΕ να παγώσει προσωρινά ο νόμος για την φορολογική απαίτηση DTC των τραπεζών

O αναβαλλόμενος φόρος είναι 4,88 δισεκ. στην Eurobank, 4,92 δισεκ. στην Εθνική και το DTC 4,7 δισεκ. στην Πειραιώς 6,55 δισεκ. και στην Alpha bank 4,73 δισεκ.


Η DGCom η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού διαφωνεί με τα επιχειρούμενα σχέδια αλλαγής ή κατά το ορθότερο προσωρινού παγώματος της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία DTA και την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
Τα σχέδια αυτά τα επεξεργάζεται και η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά προσκρούουν σε εμπόδια που θέτει η DGcom.
Με βάση τον υφιστάμενο ελληνικό νόμο εάν μια τράπεζα από αρχές 2018 και εν συνεχεία εμφανίσει μια χρονιά ζημίες τότε υποχρεωτικά λόγω DTA και DTC υποχρεούται να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος της ζημίας υπέρ του δημοσίου.
Π.χ. με ζημία 500 εκατ το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ θα αποκτήσει μετοχές αξίας 500 εκατ με ανάλογη αύξηση κεφαλαίου χωρίς να εισφερθούν νέα κεφάλαια.
Οι τράπεζες λόγω του PSI+ και λόγω των σωρευμένων ζημιών από τα προβληματικά δάνεια βρέθηκαν με 21,2 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο σε συνολικά κεφάλαια 27,84 δισεκ.
O αναβαλλόμενος φόρος είναι 4,88 δισεκ. στην Eurobank, 4,92 δισεκ. στην Εθνική και το DTC 4,7 δισεκ. στην Πειραιώς 6,55 δισεκ. και στην Alpha bank 4,73 δισεκ.
Το DTC αντιστοιχεί στο 81% των κεφαλαίων στην Εθνική τράπεζα.
Το DTC αντιστοιχεί στο 72% των κεφαλαίων στην Eurobank.
Το DTC αντιστοιχεί στο 62% των κεφαλαίων στην Πειραιώς.
Το DTC αντιστοιχεί στο 38% των κεφαλαίων στην Alpha bank.


H ΤτΕ επεξεργάζεται σχέδιο ώστε οι ζημίες που προέρχεται από την διαδικασία εξυγίανσης προβληματικών δανείων να μην ενεργοποιεί το νόμο για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Δηλαδή εάν μια τράπεζα με πλεόνασμα κεφαλαίου όπως η Alpha bank αποφασίσει το 2019 να διενεργήσει υψηλές προβλέψεις για εξυγίανση ή να πουλήσει προβληματικά δάνεια με ζημίες να μην ενεργοποιηθεί ο υφιστάμενος νόμος.
Όμως η DGCom η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν διάκειται θετικά γιατί το 2017 είχε συμφωνήσει στην 20ετή παράταση εφόσον οι ζημίες μετατρέπονται σε κεφάλαιο υπέρ του ελληνικού δημοσίου.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν μπορεί να αναιρέσει παλαιά της απόφαση.
Ενώ αντιμετωπίζει το ζήτημα με κατανόηση, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως για αλλαγές. 


Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Με βάση το νέο SREP τον νέο ελάχιστα υποχρεωτικό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας προκύπτει πλεόνασμα κεφαλαίων στο σύστημα 4,2 δισεκ. ευρώ με το μεγαλύτερο πλεόνασμα να εμφανίζουν η Alpha bank και η Eurobank.
Όμως εάν προεξοφληθεί με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 στα κεφάλαια των τραπεζών προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα στις 3 από τις 4 τράπεζες - πλην Alpha bank - που υπολογίζεται σε 2,4 δισεκ. ευρώ.
Με τωρινές παραδοχές και πλην της Πειραιώς οι τράπεζες εμφανίζονται να έχουν κεφάλαια δηλαδή να έχουν κεφάλαια πάνω από τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας δηλαδή 13,93% με βάση τον μέσο όρο. 


Όμως με όρους Βασιλείας ΙΙΙ υπάρχει έλλειμμα κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο να εμφανίζεται στην Πειραιώς με -2,1 δισεκ. ακολουθεί η Eurobank με -700 εκατ η Εθνική με -400 εκατ και η Alpha bank με κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 800 εκατ ευρώ.
Συνολικά προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα 2,4 δισεκ. με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3.
Όμως επειδή η εφαρμογή της Βασιλείας 3 απαιτεί χρόνο με τις παρούσες παραδοχές οι 3 από τις 4 τράπεζες είναι κεφαλαιακά επαρκείς.