Η κυβέρνηση ζητάει οι τράπεζες να αγοράζουν έως 20 δισ.  ελ. ομόλογα 

Οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να αγοράσουν χρέος πέραν από το προσδιορισμένο από το Eurogroup και την ΕΚΤ.


Εντείνεται η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης προς τις Βρυξέλλες και κυρίως προς την ΕΚΤ να άρει τους περιορισμούς που έχει θέσει στις ελληνικές τράπεζες να μην μπορούν να αγοράσουν πάνω από 3 με 3,25 δισεκ. (ανά τράπεζα) κρατικά ομόλογα.
Αν και δεν είναι σαφές, ωστόσο ο νέος στόχος είναι 20 δισεκ. αγορές που σημαίνει περίπου 5 δισεκ. ανά τράπεζα από 3 με 3,25 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.

Το θέμα αυτό ετέθη και στην συνάντηση του έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον M. Draghi της ΕΚΤ αλλά όπως φαίνεται η ΕΚΤ δεν συναινεί.
Η ΕΚΤ δεν συμφωνεί γιατί θεωρεί ότι μπορεί να θεωρηθεί κρατική βοήθεια ενώ είναι νωπές οι καταστροφικές επιπτώσεις του PSI+ στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews έχει αναλύσει σε ανύποπτο χρόνο το όλο ζήτημα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου 2017 πριν 15 μήνες τονίζοντας ότι η ΕΚΤ θα άρει τους περιορισμούς προς το τέλος του 2019 και όχι το 2018. 


Τι ακριβώς συμβαίνει;

1)Οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να αγοράσουν χρέος πέραν από το προσδιορισμένο από το Eurogroup και την ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ έχει θέσει ένα όριο περίπου 3 με 3,25 δισεκ. για κάθε τράπεζα και πάνω από αυτό το όριο καμία τράπεζα δεν μπορεί να το υπερβεί.
Μπορεί κάποια τράπεζα να πουλήσει, να αγοράσει αλλά το όριο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3 με 3,25 δισεκ. ευρώ περίπου.
2)Ο δεύτερος περιορισμός σχετίζεται με τα έντοκα γραμμάτια.
Ως γνωστό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να εκδώσει 14,9 δισεκ. έντοκα γραμμάτια και υπάρχει όριο δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να εκδώσει βραχυπρόθεσμο χρέος πέραν των 14,9 δισεκ. 

 
Γιατί η ΕΚΤ θα αργήσει να άρει τους περιορισμούς και η απώλεια τεράστιων εσόδων
Η ΕΚΤ στηρίζεται στα άρθρα 112 και 113 όπου ορίζονται οι κανόνες νομισματικής πολιτικής ως προς το χρέος και το πώς αυτή η νομισματική πολιτική μπορεί να θεωρηθεί κρατική στήριξη.
Η ΕΚΤ είναι απόλυτα βέβαιο ότι το ζήτημα της άρσης του ορίου στην αγορά κρατικών ομολόγων θα το άρει την έσχατη χρονική φάση, θα είναι η τελευταία πράξη για την ΕΚΤ που κάποιοι προσδιορίζουν στο τέλος 2019 ή αρχές 2020.
Η βασική στρατηγική της ΕΚΤ που δεν αίρει τους περιορισμούς είναι η εξής.
Εάν οι ελληνικές τράπεζες μπορούσαν να αγοράσουν χωρίς περιορισμούς ελληνικό χρέος θα έπρεπε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια.
Υπάρχει και θέμα κεφαλαιακής επάρκειας καθώς η μεγάλη έκθεση σε κρατικό χρέος απορροφά πολλούς κεφαλαιακούς πόρους. 


Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που θα αγόραζαν οι ελληνικές τράπεζες πρωτογενώς εν συνεχεία θα το μετέφεραν στην ΕΚΤ ως εγγύηση για να πάρουν ρευστότητα.
Ορισμένοι «ηθικολόγοι» μπορεί να αναφέρουν ότι οι τράπεζες αντί να στηρίζουν με την ρευστότητα τους την ιδιωτική ελληνική οικονομία θα αγοράζουν ελληνικό κρατικό χρέος;
Η απάντηση είναι ότι στηρίζοντας την ελληνική ιδιωτική οικονομία υπέστησαν ζημία 105 δισεκ. που είναι τα NPEs ενώ λόγω του PSI+ και της επαναγοράς υπέστησαν ζημία περίπου 40 δισεκ.
Για την ιστορία και μόνο αναφέρεται ότι εάν οι τράπεζες διέθεταν 20 δισεκ. ελληνικού κρατικού χρέους σήμερα... διάρκειας από 5 χρόνια και μεγαλύτερες διάρκειες θα είχαν ετησίως έσοδα από τόκους 850 εκατ. ευρώ...
Δυστυχώς οι στρεβλώσεις περί το ελληνικό banking θα παραμείνουν.


Ενώ όλες οι τράπεζες διεθνώς μπορούν να αγοράζουν κρατικό χρέος οι ελληνικές δεν μπορούν να ξεπεράσουν ορισμένα όρια που έχουν τεθεί.
Όπως διαφαίνεται ούτε και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπληρωμής του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας θα αρθούν οι περιορισμοί από την ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες ως προς τα όρια αγοράς χρέους καθώς και το όριο αγοράς εντόκων γραμματίων.