Η long RWC κόντρα στα 67 εκατ short στην Eurobank 

Καλά κέρδη για την Eurobank το 2018...και επανάληψη των ίδιων επιδόσεων το 2019.


Στο επίκεντρο long και short χαρτοφυλακίων βρίσκεται η Eurobank η οποία θα ανακοινώσει θετικά αποτελέσματα χρήσης 2018 στις 7 Μαρτίου 2019.
Ενώ οι short επιμένουν όπως το Oceanwood και Lanadowne με 67 εκατ μετοχές ανοικτές πωλήσεις στην Eurobank αποκαλύφθηκε ποιο επενδυτικό σχήμα αγόραζε μετοχές της Eurobank το τελευταίο διάστημα.
Η RWC Asset Advisors είναι διαχειριστής επενδύσεων σε διάφορα funds και έχει αποκτήσει 114,32 εκατ μετοχές ή 5,23% των μετοχών της Eurobank από 3,27% που κατείχε προηγουμένως.
H RWC Asset Advisors με έδρα την Florida έχει επικεφαλής τον Michael Corcell πρώην στέλεχος της Morgan Stanley και κάνει διαχείριση χαρτοφυλακίων funds όπερ σημαίνει ότι τα 114 εκατ μετοχές της Eurobank δεν τα κατέχει ένας αλλά διάφοροι θεσμικοί επενδυτές.
Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ποια επενδυτική τάση θα κερδίσει καθώς τα στοιχήματα είναι μεγάλα...


Να σημειωθεί ότι το Fairfax δεν μπορεί να αγοράσει άλλες μετοχές Eurobank γιατί στο ενιαίο σχήμα μετά την απορρόφηση της Grivalia θα κατέχει 32,9% και ως γνωστό πάνω από 33% υποχρεούται σε δημόσια πρόταση που προφανώς δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια του καναδικού fund.
Εν τω μεταξύ έκπληξη - και σίγουρα όχι θετική - αποτέλεσε η ανάλυση της Standard and Poor's αναφέρει για την Eurobank πως τα υψηλά μη εξυπηρετούμενε assets της τράπεζας, που συσσωρεύτηκαν κατά την ύφεση, η επιδεινωμένη θέση ρευστότητας, η χαμηλή ποιότητα κεφαλαίου και οι ισχνές προοπτικές κερδοφορίας, θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της S&P, με βάση τον pro forma ισολογισμό της Eurobank κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2018, τα συνολικά assets της Eurobank μετά τη συγχώνευση θα αυξηθούν κατά 1,1 δισ. ευρώ και το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 0,85 δισ. ευρώ. 


Η συγχώνευση θα βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank στο 13,8% από 11,7%.
Η S&P σημειώνει πως η άποψή της για το κεφάλαιο και τα κέρδη της Eurobank παραμένει αμετάβλητη.
Όπως σημειώνει στην έκθεση, εξακολουθεί να θεωρεί πως αποτελούν αδύναμο σημείο στην αξιολόγηση, ακόμα και αν ληφθεί υπ' όψιν το σημαντικό ποσό του επιπλέον κεφαλαίου έναντι του μικρού ποσού των σταθμισμένων στον κίνδυνο assets από τη συγχώνευση της Grivalia.
Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση των περισσότερων μεγάλων ελληνικών τραπεζών, η ποιότητα του κεφαλαίου της Eurobank παραμένει αδύναμη λόγω του υψηλού ποσού των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (περίπου 71% του κοινού κεφαλαίου) με βάση τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου του 2018.
Η S&P προβλέπει πως ο δείκτης RAC της Eurobank μετά τη συγχώνευση θα παραμείνει κοντά στο 4% τους επόμενους 12-18 μήνες. 


Όπως συνεχίζει ο οίκος αξιολόγησης, αναμένει επίσης πως η Eurobank θα παραμείνει στο «κόκκινο» μέχρι το 2020, λόγω των υψηλών πιστωτικών απωλειών, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης των παλαιών μη εξυπηρετούμενων assets.
Τέλος, η S&P σημειώνει πως βασίζει την πρόβλεψή της για απώλειες στο αρχικό σχέδιο που υπέβαλε η Eurobank στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) τον Σεπτέμβριο του 2018 και όχι στο σχέδιο επιτάχυνσης της εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων.
Καλά κέρδη για την Eurobank το 2018...και επανάληψη των ίδιων επιδόσεων το 2019
Κέρδη ρεκόρ αναμένεται να εμφανίσει η Eurobank στο δ΄ τρίμηνο του 2018 λόγω κυρίως της μεγάλης βελτίωσης που καταγράφεται στις θυγατρικές του εξωτερικού.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 7 Μαρτίου 2019 και με βάση ορισμένες ενδείξεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα 240 εκατ ευρώ εκ των οποίων περί τα 130-135 εκατ θα προέλθουν από το εξωτερικό.


Η Eurobank εμφανίζει κέρδη από διακοπείσες και μη δραστηριότητες και με βάση ασφαλείς ενδείξεις τα καθαρά μετά φόρων και συνεχιζόμενα κέρδη θα ανέλθουν στα 140 εκατ και συνολικά μαζί με τις διακοπείσες στα 240 εκατ ευρώ.
Για το 2019 εκτιμάται ότι η Eurobank θα επαναλάβει τις ίδιες επιδόσεις.
Η Eurobank είναι η μόνη τράπεζα που έχει εμφανίσει τόσο σημαντική βελτίωση κερδοφορίας.
Ο στόχος σε κεφάλαια
Η Eurobank διαθέτει 4,84 δισεκ. tangible book κεφάλαια και 5,57 δισεκ. συνολικά
Με την Grivalia προσθέτει 900 εκατ ευρώ νέα κεφάλαια.
Από την τιτλοποίηση του Pillar των 2 δισεκ. στεγαστικών NPLs θα πάρει για το mezzanine ομόλογο 100-120 εκατ ευρώ
Από την τιτλοποίηση των 7 δισεκ. το σχέδιο Cairo NPEs αναμένεται να πάρει 300-350 εκατ ευρώ
Από την πώληση έως και του 100% της FPS της εταιρίας διαχείρισης προβληματικών δανείων θα μπορούσε να πάρει 200 εκατ ευρώ.
Δηλαδή συνολικά 1,5 με 1,6 δισεκ. ευρώ.
Από αυτά τα 1,6 δισεκ. ευρώ κεφάλαια που θα προσθέσει η Eurobank θα δαπανήσει για την εμπροσθοβαρή εξυγίανση της περί τα 1 με 1,3 δισεκ. άρα θα τις απομείνουν περίπου 600-300 εκατ ευρώ.


Η Eurobank λοιπόν πρέπει να αποτιμάται με τα +600 ή +300 εκατ ευρώ που θα τις απομείνουν από την ολοκλήρωση αυτού του project.
Η αποτίμηση της νέας Eurobank - μετά την απορρόφηση της Grivalia - στα 2,35 δισεκ. είναι δικαιολογημένη και η μετοχή καθίσταται υπερτιμημένη πάνω από τα 0,65-0,70 ευρώ.
To bankingnews έχει αποκαλύψει όλο το σχέδιο 3 φάσεων της Eurobank για το πως θα εξελιχθεί ως τον μεγαλύτερο διαχειριστή NPEs στην Ελλάδα ύψους 25 δισεκ. ευρώ