Η Rothschild 'ως σύμβουλος' της ΤτΕ δεν υποστηρίζει τόσο ένθερμα την πρόταση DTC

Πληροφορούμαστε όμως ότι - και πέραν της κυρίας στην Rothschild που αποχώρησε - ούτε τα άλλα στελέχη της Rothschild είναι και πολλοί ένθερμοι υποστηρικτές της πρότασης της ΤτΕ


.Η Τράπεζα της Ελλάδος στην προσπάθεια να ενημερώσει την διεθνή επενδυτική κοινότητα σχεδιάζει να προβεί σε παρουσιάσεις για την πρόταση της που επικεντρώνεται στην χρήση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ώστε να μειωθούν τα προβληματικά ανοίγματα NPEs.
Στο πλαίσιο αυτό η Rothschild Λονδίνου θα αναλάβει να κάνει αυτά τα road show.
Πληροφορούμαστε όμως ότι - και πέραν της κυρίας στην Rothschild που αποχώρησε - ούτε τα άλλα στελέχη της Rothschild είναι και πολλοί ένθερμοι υποστηρικτές της πρότασης της ΤτΕ.


Υποσημείωση

Γιατί σχεδόν όλοι δεν αντιμετωπίζουν φιλικά το Cerberus;
Ποιοι τελικώς θα πάρουν τις μεγάλες δουλειές στα NPEs;
Ποια είναι η ανησυχία των τραπεζιτών κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των NPEs που θα ενταχθούν στο Ιταλικό μοντέλο ή APS;
Ποιος θεσμικός παράγοντας κατέθετε στην δικαιοσύνη σχεδόν 3,5 ώρες
Οι απαντήσεις λίαν συντόμως...